Commis­sie­bij­drage Raads­brief Aanpak inclu­sieve stage­markt en actie plan MBO


1 juni 2023

Voorzitter, ik zal mijn bijdrage kort houden met het oog op de klok. De Partij voor de Dieren is positief over de mooie dingen die in gang zijn gezet voor het MBO via het actieplan. Maar - zoals anderen ook al aangaven – we zijn er nog niet.

Wat mijn fractie betreft moet er vooral op stagediscriminatie echt meer gebeuren. Het is onacceptabel en oneerlijk dat je als student zo kan worden belemmerd en tegengezeten in je ontwikkeling. Mijn fractie maakt zich daar boos over en snapt het verdriet en wanhoop bij studenten die hier slachtoffer van zijn. Die emoties hebben wij gezien bij de raadsinformatiebijeenkomst hierover en dat greep mij aan. Wat de Partij voor de Dieren betreft zijn studenten hierin niet verantwoordelijk voor de oplossing en verandering. Wij kunnen ons aansluiten bij de oproep richting de wethouder om op stagediscriminatie meer regie te nemen. En mijn fractie roept hem graag ook op om zich daarin dan niet alleen te richten op de scholen, maar daarnaast zeker ook op het bedrijfsleven.

Verder wil ik me nog aansluiten bij de vragen specifiek over het melden van stagediscriminatie, hoe meldingen beter opgepakt kunnen worden, en de mogelijkheden voor een intensievere samenwerking met artikel 1. Tot slot sluit ik me ook aan op het punt over het faciliteren van meer stageplekken binnen de eigen gemeentelijke organisatie.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Verduurzaming particuliere woningen én Verduurzaming van sociale woningen in niet-corporatiebezit

Lees verder

Raadsbijdrage Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer