Commis­sie­bij­drage Ziens­wij­ze­brief meer­ja­ren­be­groting 2024-207 BghU


8 juni 2023

Uit de zienswijze van het college op de meerjarenbegroting van het BGhU valt op te maken dat het een rommeltje is bij de BghU. Het is af te vragen waarom het college überhaupt met een positieve zienswijze komt.

Het college vraagt aan BghU wat de stand van zaken is van veranderen van huisbankier. Dat precies vroegen wij ons ook af – dit was immers een punt dat wij inbrachten bij de zienswijze vorig jaar. Heel goed dat dit punt wordt aangestipt. En net als het college zijn wij benieuwd naar het antwoord, dus kan de wethouder dit antwoord met de raad delen?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Strategie voor Groen

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Aanpassing beleidscyclus en programmabegroting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer