Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Aanpassing beleids­cyclus en program­ma­be­groting


8 juni 2023

Goed dat er meer onderscheid komt tussen visies, beleidsnotities en uitvoeringsprogramma's. Zo wordt duidelijker wanneer de raad waarop kan sturen en wat college vervolgens moet uitvoeren. Maar dan moet wel de volledige politieke afweging plaatsvinden voordat er tot uitvoering wordt overgegaan, dus de verschillende soorten documenten moeten daarin wel kwalitatief verbeteren.

Ook goed dat de financiële paragraaf duidelijker dan nu wordt uitgewerkt, en dat ook aangegeven wordt of een raadsvoorstel gedekt is. En als niet, voor welke onderdelen nog geen budget is.

Mijn fractie vindt een punt hierbij wel ingewikkeld: als er bij meerdere raadsvoorstellen geen volledige dekking is, dan maakt het college bij de Voorjaarsnota de afweging waar uiteindelijk wel en niet geld voor komt. Mijn fractie ziet dat de raad hierbij buitenspel wordt gezet. Wij keuren een reeks half gefinancierde voorstellen goed (of niet) en zijn vervolgens niet betrokken bij de prioritering van deze reeks voorstellen. Want het is aan het college om plan A volledig te financieren en niet plan B. Herkent de wethouder dit en wat kan zij toezeggen om de raad bij de prioritering te betrekken? Wij zouden bijvoorbeeld graag zien dat het college met scenario's gaat werken waarbij de raad zelf kan meewegen en vervolgens beslist.

Dat de programma's soms groter worden betekent dat het college dus budgetten daarbinnen kan schuiven. We roepen het college op om geen grote verschuivingen tussen wat nu de programma's zijn zonder daarbij de raad te betrekken. Dus niet opeens een hoop geld van cultuur naar vastgoed geld op eigen houtje.

Tot slot: de programmanaam Klimaatvriendelijke stad zouden wij graag aangepast hebben in Klimaatneutrale stad, maar we weten dat het college dat niet wil. En aantrekkelijke en groene leefomgeving zouden wij graag willen uitbreiden met de woorden ‘voor mens en dier’, dat hoeft niet per se in de titel maar wel in de inhoud want wij vinden dat dierenwelzijn te weinig aandacht krijgt in P&C-stukken (deze voorjaarsnota kwam het woord dier bijvoorbeeld alleen voor in ongedierte en subsidieregeling).

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Zienswijzebrief meerjarenbegroting 2024-207 BghU

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Inzet Bestuurlijk Overleg Leefomgeving 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer