Commis­sie­bij­drage Raads­brief Inzet Bestuurlijk Overleg Leef­om­geving 2023


8 juni 2023

Voorzitter, dit overleg volgende week gaat over verstedelijking en in lijn met de plannen van het college over groei. Die inzet op groei, daar is mijn fractie niet blij mee en dat is al bekend.

Wat de Partij voor de Dieren betreft gaat de fysieke leefomgeving niet alleen om huizen en wegen. Die gaat om groen en een gezonde leefomgeving voor zowel mensen als voor dieren. Dit overleg volgende week zou wat ons betreft een uitstekende kans zijn om het Rijk een zetje te geven in de goede richting. Mijn fractie is dan ook benieuwd of de wethouders gaan pleiten voor een snellere vergroening en versterking van biodiversiteit. Kunnen zij dit toezeggen? Want als iets nou echt een impuls zou zijn aan een prettig leefklimaat en gezonde manier kunnen wonen dan is dat het wel.

Verder, we lezen in de brief dat het gaat over tijdelijk wonen in rijnenburg. Daar is alleen nog helemaal geen uitspraak van de raad over geweest. Vindt de wethouder het ook niet een beetje voorbarig om daar dan nu al het gesprek over aan te gaan? En om een proces in gang te zetten? Wat ons betreft kan deze agendering voor het gesprek van tafel. Graag een reactie.

Tot slot hopen we vanzelfsprekend dat er een heel sterk alternatief plan voor de verbreding van de A27 komt. Of nog mooier; bij de zogenaamde “strategische heroriëntatie” van het ministerie van I&W deze verbreding meteen de prullenbak in sturen. Dat zouden de wethouders bijvoorbeeld als suggestie kunnen meegeven.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Aanpassing beleidscyclus en programmabegroting

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Vaststelling IPvE/FO Doorfietsroute Utrecht-Amersfoort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer