Motie Wees terug­houdend met het gebruik van camera’s bij demon­straties


29 februari 2024

Motie 94/2024

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 februari 2024, ter bespreking van Afrondende Besluitvorming na het debat over Demonstratierecht.

Constaterende dat:

 1. Er in Utrecht camera’s kunnen worden ingezet bij demonstraties.

Overwegende dat:

 1. De inzet van camera’s bij demonstraties schuurt aangezien deze zouden worden ingezet ter bevordering van veiligheid maar dit tegelijkertijd door demonstranten kan worden ervaren als onveilig en intimiderend;
 2. Dit een belemmering van vormen voor mensen om deel te nemen aan een demonstratie en daarmee kan worden gezien als een inperking van het demonstratierecht;
 3. De inzet van camera’s bij demonstraties altijd weloverwogen moet plaatsvinden, met niet alleen oog voor input vanuit de politie, maar juist ook vanuit demonstranten en organisaties als Amnesty International;
 4. Het willen kunnen waarnemen van strafbare feiten niet opweegt tegen de inperking van privacy en demonstratierecht aangezien strafbare feiten ook kunnen worden waargenomen op andere manieren.

Draagt het college op:

 1. Een terughoudende houding aan te nemen rond het gebruik van camera’s bij demonstraties;
 2. Bij afwegingen rond het inzetten van camera’s bij demonstraties niet alleen input vanuit de politie, maar ook de ervaringen van demonstranten en input vanuit Amnesty International mee te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, BIJ1


  Status

  Overgenomen

  Voor

  Tegen

  Lees onze andere moties

  Motie Traangas en kogels zijn nog steeds geen excuus voor het aanvaarden van dierenleed

  Lees verder

  Motie Betrek demonstranten bij het demonstratiebeleid

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer