Motie Betrek demon­stranten bij het demon­stra­tie­beleid


29 februari 2024

Motie 94/2024

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 februari 2024 raadsvergadering, ter bespreking van agendapunt 21 Afsluitende besluitvorming na debat Demonstratierecht.

Constaterende dat:

1. Demonstratierecht een belangrijk mensenrecht is dat beschermd moet worden;

2. De gemeente dit recht ten allen tijde dient te faciliteren, ook als demonstraties voorafgaand niet zijn aangemeld bij de gemeente;

3. Amnesty International middels het “Manifest Demonstratierecht” lokale overheden heeft opgeroepen om zich aan het manifest te verbinden en zo het recht op demonstreren te waarborgen;

4. Zowel de burgemeester als het merendeel van de raad het manifest heeft ondertekend;

5. De raad unaniem heeft besloten om het beleid omtrent demonstraties jaarlijks te evalueren.

Overwegende dat:

1. Het waardevol is om ervaringen op te halen direct bij demonstranten over het gevoerde demonstratiebeleid en zo een completer beeld te krijgen naast informatie verstrekt door politie;

2. De gemeente niet met elke demonstrant even veel contact heeft, omdat sommige demonstranten ervoor kiezen hun demonstratie niet aan te melden;

3. De gemeente stelt dat de kennisgevingsprocedure een belangrijke manier is om in contact te komen met demonstranten om demonstraties goed te kunnen faciliteren;

4. Het goed is als demonstranten en de gemeente direct contact hebben omdat dit het wederzijds vertrouwen ten goede kan komen en bovendien drempelverlagend kan werken.

Draagt het college op:

1. Jaarlijkse stadsgesprekken te organiseren om ervaringen van demonstranten op te halen over het gemeentelijk demonstratiebeleid;

2. Deze opgehaalde informatie met de raad te delen ten behoeve van de jaarlijkse evaluatie van het demonstratiebeleid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Stevie Nolten, BIJ1
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Mahaar Fattal, GroenLinks
Ruud Maas, Volt
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Titus Stam, Partij van de Arbeid


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Bij1, CDA, ChristenUnie, EenUtrecht, GroenLinks, PvdA, S&S, UtrechtNu!, Volt

Tegen

D66, Horizon (in de raad sinds januari 2024), SBU, VVD

Lees onze andere moties

Motie Wees terughoudend met het gebruik van camera’s bij demonstraties

Lees verder

Amendement Ook circulariteit in grote opgaven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer