Amen­dement Ook circu­la­riteit in grote opgaven


29 februari 2024

Amendement 17/2024

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 februair 2024, gezien het raadsvoorstel “Visie Utrecht Circulair”, kenmerk 11461204.

Constaterende dat:

1. De komende jaren veel materialen gebruikt gaan worden binnen de klimaatadaptatie, energietransitie en vergroening van de stad.

Overwegende dat:

1. Deze opgaven met nieuwe vraagstukken voor circulariteit komen;

2. Deze opgaven nog niet in de huidige materiaalstromen zitten en daarom misschien onderbelicht zijn;

3. De gemeente in een groot deel van die transities aan zet is.

Besluit:

• Aan beslispunt 1 het volgende onderdeel toe te voegen:

“e. Extra aandacht voor circulariteit binnen de drie grote opgaven:

I. Energietransitie (inclusief warmtetransitie)

II. Klimaatadaptatie

III. Vergroening

• Dit overeenkomstig te verwerken in de Visie Circulair en de komende beleidsnota.

Gertjan te Hoonte, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Charlotte Passier, Volt
Jantine Zwinkels, CDA


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Bij1, CDA, ChristenUnie, D66, EenUtrecht, GroenLinks, Horizon (in de raad sinds januari 2024), PvdA, S&S, SBU, Volt, VVD

Tegen

UtrechtNu!