Amen­dement Door asfalt gaat geen water


29 februari 2024

Amendement 18/2024

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 februari 2024, ter bespreking van het raadsvoorstel Afwegingskader verharding hoofdfietsroutes.

Constaterende dat:

1. Op veel plekken in de gemeente, in het bijzonder in Leidsche Rijn, voor bestrating is gekozen die klimaatadaptief is door de waterdoorlatendheid;

2. Deze bestrating volgens het waterschap ook een onderdeel is van het ‘unieke watersysteem’ in Leidsche Rijn;

3. De waterdoorlatendheid van de verharding onderdeel is van diverse stedenbouwkundige plannen, zoals het Stedenbouwkundig Plan Terwijde Zuidoost;

4. Het Afwegingskader geen rekening houdt met de rol van verharding in het watersysteem.

Overwegende dat:

1. Asfalt geen water doorlaat;

2. Waterpasserende verharding juist zoveel water doorlaat dat er geen watercompensatie nodig is;

3. Er in ieder geval geen fietsasfalt moet komen op plekken waar de bestrating waterdoorlatend (of waterpasserend) is.

Besluit:

• beslispunt 1 als volgt te wijzigen:

Het afwegingskader verharding hoofdfietsroutes als aanvulling op het Mobiliteitsplan 2040 vast te stellen, waarvan de belangrijkste punten zijn dat we bij hoofdfietsroutes blijven kiezen voor rood asfalt en dat er vier uitzonderingen zijn waarbij we geen rood asfalt aanleggen maar fietsvriendelijke klinkers of waterpasserende verharding:

a. In de binnenstad (binnen de Stadsbuitengracht) met uitzondering van de al in rood asfalt uitgevoerde routes.

b. Op bijzondere, beeldbepalende, cultuurhistorische locaties buiten de binnenstad zoals opgenomen op de kaart op pagina 7 van het afwegingskader, waarbij waar mogelijk gekeken wordt naar de toepassing van een combinatie van de hoofdfietsroute in rood asfalt èn klinkers bij de bijzonder locatie.

c. In smalle straten (in vooroorlogse wijken) zoals opgenomen op de kaart op pagina 7 van het afwegingskader.

d. op locaties waar ten behoeve van de afvoer van hemelwater al waterdoorlatende of waterpasserende verharding ligt.

• Deze vierde uitzondering overeenkomstig toe te voegen op pagina 5 en 6 van het afwegingskader.

Marijn de Pagter, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Charlotte Passier, Volt
Gert Dijkstra, EenUtrecht


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, EenUtrecht, Horizon (in de raad sinds januari 2024), SBU, UtrechtNu!, Volt, VVD

Tegen

Bij1, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, S&S

Lees onze andere moties

Amendement Ook circulariteit in grote opgaven

Lees verder

Amendement Afwegingskader verharding hoofdfietsroutes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer