Motie Traangas en kogels zijn nog steeds geen excuus voor het aanvaarden van dierenleed


29 februari 2024

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 februari 2024, ter bespreking van

Afrondende Besluitvorming na debat over Demonstratierecht

Constaterende dat:

 1. De politie in Utrecht paarden en honden inzet bij demonstraties en rellen;
 2. Dit voor deze paarden en honden vaak veel stress en daarmee dierenleed oplevert, deze dieren te maken krijgen met beangstigende scenes en doelwit kunnen zijn van agressie;
 3. Dieren ook wanneer zij niet worden ingezet bij demonstraties en rellen in nabijheid paraat worden gehouden;
 4. Paarden vluchtdieren zijn en dat dat hen snel angstig maakt;
 5. Utrecht zich een diervriendelijke stad noemt;

Overwegende dat:

 1. Veiligheid niet ten koste mag gaan van het welzijn van dieren;
 2. Paarden en honden die worden ingezet door de politie gewond kunnen raken;
 3. De bescherming voor deze dieren (voor paarden plastic oog-, neus- en beenbeschermers) vaak onvoldoende is;
 4. De inzet van traangas en vuurwapens bij demonstraties hoe dan ook onwenselijk is, en de inzet van dieren hiervoor geen aanvaardbaar alternatief is;
 5. Het voorkómen van het gebruik van traangas en vuurwapens door de politie geen gedegen argument is om dierenleed te veroorzaken in een stad die diervriendelijk beoogt te zijn;
 6. Demonstranten zich geïntimideerd kunnen voelen door politie bij demonstraties en de inzet van paarden en honden hierbij escalerend kan werken;
 7. Tevens de veiligheid van demonstranten in het geding kan komen door de inzet van paarden en honden, wanneer deze een paniekreactie hebben.

Draagt het college op:

 1. Met de politie in gesprek te gaan en ervoor te zorgen dat er bij demonstraties en rellen geen honden en paarden door de politie worden ingezet;
 2. Samen met de politie, demonstranten en organisaties als Amnesty International na te denken over alternatieve methoden voor ordehandhaving en oproerbeheersing die geen inzet van dieren vergen;
 3. Met de politie in gesprek te gaan over diervriendelijke voorzieningen die getroffen moeten worden voor honden en paarden die niet meer geschikt geacht worden om ingezet te worden.

En gaat over tot de orde van de dag

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, BIJ1


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Bij1, GroenLinks, S&S

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, EenUtrecht, Horizon (in de raad sinds januari 2024), PvdA, SBU, UtrechtNu!, Volt, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Geen (fiets)brug op de Weerdsluis

Lees verder

Motie Wees terughoudend met het gebruik van camera’s bij demonstraties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer