Amen­dement Geen (fiets)brug op de Weerd­sluis


29 februari 2024

Amendement 22/2024

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 februari 2024, gezien het Raadsvoorstel Afwegingskader verharding hoofdfietsroutes, kenmerk 11653826.

Constaterende dat:

1. In het afwegingskader verharding hoofdfietsroutes wordt voorgesteld om op de belangrijkste hoofdfietsroutes rood asfalt, en in uitzonderingsgevallen rode klinkers, aan te leggen met als doel om deze hoofdfietsroutes aantrekkelijk te maken.

Overwegende dat:

1. Dit kan leiden tot een toename van het aantal fietsbewegingen op de Weerdsingel;

2. Het gebied rond de Weersluis bijzondere ruimtelijke kwaliteiten heeft.

Besluit:

Beslispunt 2 aan het ontwerp raadsbesluit Raadsvoorstel Afwegingskader verharding hoofdfietsroutes, kenmerk 11653826 toe te voegen:

1. Vast te stellen dat er geen (fiets)brug over de Weerdsluis komt.

Mohamed Talhaoui, Partij van de Arbeid
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Marijn de Pagter, VVD
David Bosch, UtrechtNu!
Victor Paalman, Horizon
Jantine Zwinkels, CDA Utrecht
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Charlotte Passier, VOLT


Status

Aangenomen

Voor

Bij1, CDA, ChristenUnie, D66, Denk, EenUtrecht, GroenLinks, Horizon (in de raad sinds januari 2024), Partij voor de Dieren, PvdA, S&S, Utrecht Solidair, UtrechtNu!, Volt, VVD

Tegen

SBU

Lees onze andere moties

Motie Aandacht voor klimaatstress

Lees verder

Motie Traangas en kogels zijn nog steeds geen excuus voor het aanvaarden van dierenleed

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer