Motie Aandacht voor klimaat­stress


29 februari 2024

Motie 78/2024

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 februari 2024, ter bespreking van Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek 'Het gaat niet goed'

Constaterende dat:

  1. Veel jongeren problemen hebben met hun mentale gezondheid;
  2. Onderzoek heeft getoond dat zeven op de tien Nederlanders zich zorgen maken over de opwarming van de aarde1;
  3. Recenter onderzoek waarin specifiek is gekeken naar de leeftijdsgroep 16 tot 30-jarigen heeft aangetoond dat driekwart van de jongeren zich zorgen maakt over het klimaat en dat 20% van de jongeren regelmatig tot vaak klimaatstress ervaart2;

Overwegende dat:

  1. Klimaatstress een grote impact kan hebben op mentale gezondheid en dit specifiek voor jongeren ook een aanzienlijke risicofactor is;
  2. De klimaatcrisis niet is opgelost;
  3. De impact van klimaatverandering toeneemt en steeds zichtbaarder zal worden;
  4. Het wenselijk is om aandacht te hebben voor klimaatstress in het versterken van mentale weerbaarheid en het vormgeven van een plan van aanpak op mentale gezondheid;

Verzoekt het college om:

  1. Klimaatstress te benoemen en mee te nemen in het plan van aanpak dat de raad binnen 6 weken na vaststelling van dit raadsvoorstel zal ontvangen;
  2. Klimaatstress ook te benoemen en mee te nemen in het uitwerkingsprogramma mentale gezondheid;

En gaat over tot de orde van de dag

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Annemarijn Oudejans, Student&Starter
Stevie Nolten, BIJ1


Status

Verworpen

Voor

Bij1, ChristenUnie, EenUtrecht, Partij voor de Dieren, S&S

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Horizon (in de raad sinds januari 2024), PvdA, SBU, UtrechtNu!, Volt, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Maak van voedsel een bredere ambitie in Utrecht Circulair 2050

Lees verder

Amendement Geen (fiets)brug op de Weerdsluis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer