Amen­dement Maak van voedsel een bredere ambitie in Utrecht Circulair 2050


29 februari 2024

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 februari 2024, gezien het raadsvoorstel Visie Utrecht Circulair 2050

Constaterende dat:

  1. Het raadsvoorstel beoogt dat Utrecht in 2050 volledig circulair is
  2. Daarom nu gefocust wordt op 4 prioriteiten, 11 ambities en 3 kansrijke en urgente sectoren en dat voedsel een van die sectoren is

Overwegende dat:

  1. In de visie vooral nadruk wordt gelegd op de producerende kant van voedsel maar dat ook wát men eet in Utrecht enorm bijdraagt aan de circulaire doelstelling
  2. Een plantaardig eetpatroon bijvoorbeeld gepaard gaat met veel minder gebruik van grondstoffen en ook met veel minder uitstoot van broeikasgassen
  3. Een ambitie over voedsel, en specifieker eiwittransitie, in deze visie zal bijdragen leiden tot meetbare, circulaire beleidsdoelen in de beleidsnota Utrecht Circulair 2030 die later dit jaar aan de raad wordt voorgelegd
  4. Deze ambitie logisch verband houdt met de door het college zelf als kansrijke en urgente sector voedsel

Besluit:

Aan beslispunt 1 van het ontwerp raadsbesluit Visie Utrecht Circulair 2050 een 5e prioriteit en een 12e ambitie toe te voegen, luidend:

1. De visie Utrecht Circulair 2050 vast te stellen, met daarin de focus op 5 prioriteiten, 12 ambities en 3 kansrijke en urgente sectoren (bouw, voedsel, zorg):

e. Eiwittransitie

xii. Utrecht eet plantaardig door minimaal gebruik van dierlijke eiwitten.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Bij1, EenUtrecht, Partij voor de Dieren, Volt

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Horizon (in de raad sinds januari 2024), PvdA, S&S, SBU, UtrechtNu!, VVD

Lees onze andere moties

Motie Zet lokale warmte-initiatieven niet te snel bij het oud vuil; onderzoek hoe het wél kan

Lees verder

Motie Aandacht voor klimaatstress

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer