Schrif­te­lijke vragen Gratis boom in je tuin?!


Indiendatum: 23 jan. 2020

Schriftelijke Vragen 17/2020

Dat bomen van groot belang zijn voor gezondheid, biodiversiteit en klimaat wordt steeds duidelijker. Klimaatverandering maakt de stad warmer en natter. Daarom is het belangrijk dat we zoveel mogelijk bomen planten. Bomen zijn namelijk duurzame mega-airco’s die wateroverlast verminderen en hittestress tegengaan. Bomen dragen bij aan schone lucht en bieden voedsel en schuilmogelijkheden aan dieren. In Utrecht staan bomen en de ruimte voor groen steeds meer onder druk. In de openbare ruimte willen we bomen toevoegen en beschermen, maar ook particuliere ruimte moet hiervoor benut worden. Operatie Steenbreek is een initiatief dat hier onder meer op in zet, maar er is meer mogelijk. De gemeenten Amsterdam en Apeldoorn stimuleren hun inwoners en bedrijven hieraan bij te dragen, door gratis bomen weg te geven.[1] Een mooie manier om de stad verder te vergroenen. Naar aanleiding van bovenstaande heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de initiatieven van de gemeenten Amsterdam en Apeldoorn, om inwoners en initiatieven gratis bomen aan te bieden?

2. Wat vindt het college van deze initiatieven en vindt zij het met de Partij voor de Dieren een goed idee om dit in Utrecht ook te doen?

3. Is het college bereid zich hierover (nader) laten informeren door de twee gemeenten over hun aanpak en de mogelijkheden voor Utrecht? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college het met ons eens dat de kosten voor klimaatadaptatie uiteindelijk veel hoger uitpakken als we nu onvoldoende maatregelen nemen? Zo nee, waarom niet?

5. Welke mogelijkheden ziet het college om ook in Utrecht bomen weg te geven die geplant kunnen worden op terreinen van particulieren en bedrijven?

6. Welke kosten zouden gemoeid zijn met een initiatief zoals in Apeldoorn en Amsterdam, en is het college bereid op zoek te gaan naar financiële dekking voor een vergelijkbaar initiatief in Utrecht? En in hoeverre is de pot ‘financiële herplantplicht’ een goede bron voor financiering?

Wij zijn benieuwd naar de huidige omvang van de pot ‘financiële herplantplicht’, en over hoe financiering van herplant precies tot stand komt. Daarover de volgende vragen:

7. Hoeveel geld is er in totaal sinds het invoeren van de Herplantplicht Bomen ter compensatie van bomenkap aan de pot ‘financiële herplantplicht’ toegevoegd?

8. Hoeveel geld is er in totaal sinds het invoeren van de Herplantplicht Bomen vanuit de pot ‘financiële herplantplicht’ besteed aan het planten van bomen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

[1] https://www.destentor.nl/apeldoorn/gratis-boom-in-je-tuin-apeldoorners-sla-nu-je-slag~a9ee6e93/

https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/gratis-bomen

Indiendatum: 23 jan. 2020
Antwoorddatum: 20 feb. 2020

Schriftelijke Vragen 17/2020

Dat bomen van groot belang zijn voor gezondheid, biodiversiteit en klimaat wordt steeds duidelijker. Klimaatverandering maakt de stad warmer en natter. Daarom is het belangrijk dat we zoveel mogelijk bomen planten. Bomen zijn namelijk duurzame mega-airco’s die wateroverlast verminderen en hittestress tegengaan. Bomen dragen bij aan schone lucht en bieden voedsel en schuilmogelijkheden aan dieren. In Utrecht staan bomen en de ruimte voor groen steeds meer onder druk. In de openbare ruimte willen we bomen toevoegen en beschermen, maar ook particuliere ruimte moet hiervoor benut worden. Operatie Steenbreek is een initiatief dat hier onder meer op in zet, maar er is meer mogelijk. De gemeenten Amsterdam en Apeldoorn stimuleren hun inwoners en bedrijven hieraan bij te dragen, door gratis bomen weg te geven.[1] Een mooie manier om de stad verder te vergroenen. Naar aanleiding van bovenstaande heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de initiatieven van de gemeenten Amsterdam en Apeldoorn, om inwoners en initiatieven gratis bomen aan te bieden?

Ja, wij zijn bekend met verschillende initiatieven in diverse steden.

2. Wat vindt het college van deze initiatieven en vindt zij het met de Partij voor de Dieren een goed idee om dit in Utrecht ook te doen?

Wij vinden de initiatieven sympathiek. Omdat het in de openbare ruimte lastig is om ruimte voor extra bomen te vinden, kunnen particuliere tuinen een uitkomst bieden. Er zijn bij ons wel praktische vragen over hoe we dat efficiënt en zonder veel proceskosten kunnen uitvoeren. Als we dit doen, willen we ook zoveel mogelijk bomen, net als u. Vragen zijn bijvoorbeeld: hoe zorgen we ervoor dat de administratieve belasting zo beperkt mogelijk is (gaat het geld dat er vrijgemaakt wordt ook daadwerkelijk naar het toevoegen van groen/bomen?) en over het doel (is het bewustwording en/of draagt het ook echt bij aan meer bomen?). Deze vragen werken we nader uit en zoeken naar dekking hiervoor. We hebben in het Meerjaren Groen Programma nu geen rekening gehouden met een dergelijk initiatief. We onderzoeken of en op welke wijze we dit initiatief kunnen organiseren en informeren u zo snel mogelijk.

3. Is het college bereid zich hierover (nader) laten informeren door de twee gemeenten over hun aanpak en de mogelijkheden voor Utrecht? Zo nee, waarom niet?

Ja, we zijn ondertussen in gesprek met andere gemeenten om een goed beeld te krijgen van de initiatieven die daar zijn gestart, de kosten ervan en de wijze van organiseren en de effecten daarvan.

4. Is het college het met ons eens dat de kosten voor klimaatadaptatie uiteindelijk veel hoger uitpakken als we nu onvoldoende maatregelen nemen? Zo nee, waarom niet?

We zijn ons bewust van het feit dat klimaatadaptieve maatregelen overlast en schade in de toekomst kunnen beperken. Dit is één van de leidende principes in de Klimaatadaptatie Strategie die voor de zomer aan u ter besluitvorming wordt voorgelegd.

5. Welke mogelijkheden ziet het college om ook in Utrecht bomen weg te geven die geplant kunnen worden op terreinen van particulieren en bedrijven?

Zie antwoord 1.


6. Welke kosten zouden gemoeid zijn met een initiatief zoals in Apeldoorn en Amsterdam, en is het college bereid op zoek te gaan naar financiële dekking voor een vergelijkbaar initiatief in Utrecht? En in hoeverre is de pot ‘financiële herplantplicht’ een goede bron voor financiering?

Zoals aangegeven onderzoeken we momenteel de mogelijkheden door gesprekken met andere gemeenten die een dergelijk initiatief uitvoeren. Financiële compensatie vanuit de herplantplicht biedt hiervoor geen financieringsbron (zie antwoord 7).

Wij zijn benieuwd naar de huidige omvang van de pot ‘financiële herplantplicht’, en over hoe financiering van herplant precies tot stand komt. Daarover de volgende vragen:

7. Hoeveel geld is er in totaal sinds het invoeren van de Herplantplicht Bomen ter compensatie van bomenkap aan de pot ‘financiële herplantplicht’ toegevoegd?

Sinds de invoering van de herplantplicht (in de APV) heeft er nog geen financiële compensatie plaatsgevonden. Dit omdat in de uitvoering van de herplantplicht het terugplaatsen van een boom standaard werkwijze is en financiële compensatie als laatste alternatief wordt benoemd. Tot dusverre is er geen reden geweest om tot deze optie over te gaan.

8. Hoeveel geld is er in totaal sinds het invoeren van de Herplantplicht Bomen vanuit de pot ‘financiële herplantplicht’ besteed aan het planten van bomen?

Zie antwoord 7.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

[1] https://www.destentor.nl/apeldoorn/gratis-boom-in-je-tuin-apeldoorners-sla-nu-je-slag~a9ee6e93/

https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/gratis-bomen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Lessen participatie Tweebosbuurt voor de Croeselaan

Lees verder

Mondelinge vragen Leegstand monumentaal pand ‘t Hoogt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer