Schrif­te­lijke vragen Gratis boom in je tuin?!


Schriftelijke Vragen 17/2020

Dat bomen van groot belang zijn voor gezondheid, biodiversiteit en klimaat wordt steeds duidelijker. Klimaatverandering maakt de stad warmer en natter. Daarom is het belangrijk dat we zoveel mogelijk bomen planten. Bomen zijn namelijk duurzame mega-airco’s die wateroverlast verminderen en hittestress tegengaan. Bomen dragen bij aan schone lucht en bieden voedsel en schuilmogelijkheden aan dieren. In Utrecht staan bomen en de ruimte voor groen steeds meer onder druk. In de openbare ruimte willen we bomen toevoegen en beschermen, maar ook particuliere ruimte moet hiervoor benut worden. Operatie Steenbreek is een initiatief dat hier onder meer op in zet, maar er is meer mogelijk. De gemeenten Amsterdam en Apeldoorn stimuleren hun inwoners en bedrijven hieraan bij te dragen, door gratis bomen weg te geven.[1] Een mooie manier om de stad verder te vergroenen. Naar aanleiding van bovenstaande heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de initiatieven van de gemeenten Amsterdam en Apeldoorn, om inwoners en initiatieven gratis bomen aan te bieden?

2. Wat vindt het college van deze initiatieven en vindt zij het met de Partij voor de Dieren een goed idee om dit in Utrecht ook te doen?

3. Is het college bereid zich hierover (nader) laten informeren door de twee gemeenten over hun aanpak en de mogelijkheden voor Utrecht? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college het met ons eens dat de kosten voor klimaatadaptatie uiteindelijk veel hoger uitpakken als we nu onvoldoende maatregelen nemen? Zo nee, waarom niet?

5. Welke mogelijkheden ziet het college om ook in Utrecht bomen weg te geven die geplant kunnen worden op terreinen van particulieren en bedrijven?

6. Welke kosten zouden gemoeid zijn met een initiatief zoals in Apeldoorn en Amsterdam, en is het college bereid op zoek te gaan naar financiële dekking voor een vergelijkbaar initiatief in Utrecht? En in hoeverre is de pot ‘financiële herplantplicht’ een goede bron voor financiering?

Wij zijn benieuwd naar de huidige omvang van de pot ‘financiële herplantplicht’, en over hoe financiering van herplant precies tot stand komt. Daarover de volgende vragen:

7. Hoeveel geld is er in totaal sinds het invoeren van de Herplantplicht Bomen ter compensatie van bomenkap aan de pot ‘financiële herplantplicht’ toegevoegd?

8. Hoeveel geld is er in totaal sinds het invoeren van de Herplantplicht Bomen vanuit de pot ‘financiële herplantplicht’ besteed aan het planten van bomen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

[1] https://www.destentor.nl/apeldoorn/gratis-boom-in-je-tuin-apeldoorners-sla-nu-je-slag~a9ee6e93/

https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/gratis-bomen