Commis­sie­bij­drage Maliebaan


26 september 2019

De keuze van het college om de middenbaan ontoegankelijk te maken voor auto’s ondersteunen wij. De Maliebaan wordt hiermee een heel stuk oninteressanter voor autoverkeer om de stad in te gaan. En hoe minder auto’s de stad in, hoe beter.

Dat omwonenden zich overvallen voelen door de besluitvorming is natuurlijk niet goed. Het is jammer dat enkele jaren van participatie onbevredigend wordt afgesloten. Het is ook jammer dat de buurt ontevreden is met het collegevoorstel. En dat snap ik wel, want niemand wil meer verkeer voor de eigen deur, dat is natuurlijk overlast die niemand wil.

Daarom zouden wij willen:

  • zo stil mogelijke bestrating,
  • onderzoeken of de parkeerplekken naast de huizen kunnen, en dan pas de straat om zo meer afstand te krijgen tussen verkeer en gevels
  • waarschuwingen op tijdige plekken in het autoverkeersysteem - en eventueel al vroegtijdig knijpen of knippen - waarmee duidelijk gemaakt wordt dat de Maliebaan geen doorgaande straat meer is en dat automobilisten een andere route kunnen kiezen.

Kan de wethouder toezeggen dit mee te nemen in de nadere uitwerking?

Verder: de Maliebaan is onderdeel van de Stedelijke Groenstructuur. In tijden dat biodiversiteit afneemt, we klimaatbestendiger moeten worden én het inzicht toeneemt dat mens en dier gelukkiger worden van meer groen, biedt een middenbaan zonder autoverkeer veel kansen. Als PvdD zouden we graag zien dat de brede asfaltstrook vergroent met bijvoorbeeld meer en gevarieerde bomen, struikvegetatie en bermranden met bloemrijke kruiden, waarbij rekening gehouden wordt met het beperking van de uitstraling van verlichting op deze zone. Nu zien we in het voorstel de zin staan ‘kans op ontharding’, maar dit mag wel wat concreter: kan de wethouder toezeggen dat zijn in de daadwerkelijke uitwerking van een autovrije middenbaan plannen worden meegenomen voor een meer groene en ecologische zone? Bijvoorbeeld door weghalen van asfalt en toevoegen van natuur. Wij overwegen een motie op dit punt in elk geval.