Commis­sie­bij­drage Parkeren Carte­si­us­driehoek


26 september 2019

De Partij voor de Dieren was voorstander van het koersdocument Cartesiusdriehoek, vanwege het groene, duurzame en autoluwe karakter van de beoogde wijk.

Destijds spaken we wel onze zorgen uit over of voor een wijk van 2800 woningen inderdaad het aantal autobewegingen beperkt zou kunnen worden tot 370 per uur. En zelfs als dat zou lukken, wat hiervan de impact zou zijn voor de toch al zeer drukke verkeerssituatie in Utrecht West.

Wat de Partij voor de Dieren betreft wordt zo snel mogelijk in de hele stad betaald parkeren ingevoerd. In een tijd waarin de beschikbare ruimte steeds schaarser en daarmee ook steeds duurder wordt, is het absurd dat autobezitters met hun eigendom gratis een stuk van de openbare ruimte bezetten. Te meer omdat de meeste auto’s nog steeds vervuilend zijn voor luchtkwaliteit en klimaat, iets wat we als gemeente niet hoeven te supporten.

Het eerste beslispunt van het hier voorliggende voorstel kan dan ook op onze instemming rekenen. Het lijkt ons voor de hand liggend om de Cartesiusdriehoek aan te wijzen als betaald parkeren gebied. A1 had van ons ook wel gemogen, het wordt een centrumgebied, het wordt er onwijs druk, waarom niet het parkeerregime van het centrum ook hier doortrekken? Graag een reactie

Uit dit voorstel blijkt echter nog niet wat de parkeernorm van de woningbouw in het gebied gaat worden. Kunnen we erop rekenen dat de parkeernorm zeer dicht bij 0 zal liggen? Met enkele uitzonderingen voor situaties waarin mensen echt van de auto afhankelijk zijn, lijkt ons een hogere parkeernorm nergens goed voor. Graag een reactie van de wethouder.

Bij het tweede beslispunt hebben we nog wel wat vraagtekens. Wat ons betreft had het wel wat slimmer geformuleerd mogen worden. Want wat beslissen we nu eigenlijk als we zeggen “op een passende manier betaald parkeren invoeren binnen een loopafstand van 750 meter”.

De aanvullende raadsbrief geeft wel wat antwoorden op deze vraag. Namelijk: de 750 meter wordt nog niet zo letterlijk genomen. Kan de wethouder toezeggen de 750 meter grens wat beter op te zoeken, en ook de mogelijkheden voor het invoeren van betaald parkeren aan de overzijde van de Amsterdamsestraatweg (zeg maar: de Bloemenbuurt-Noord), mee te nemen?