Actuele motie Vergoed iden­ti­teits­do­cu­menten en rijbewijs na wijziging geslachts­re­gi­stratie


9 maart 2023

Motie 38/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 maart 2023, ter bespreking van actuele moties,

Constaterende dat:

 1. Utrecht een inclusieve stad wil zijn waar iedereen zichzelf kan zijn;
 2. Er na een administratieve geslachtswijziging meteen nieuwe identiteitsdocumenten moeten worden aangevraagd omdat documenten met de oude geslachtsregistratie dan niet meer wettelijk geldig zijn;
 3. Dit ook het geval is als de identiteitsdocumenten met de verouderde geslachtsregistratie zonder de geslachtswijziging nog lang niet verlopen zouden zijn;
 4. Dit voor extra kosten voor personen in transitie zorgt, bovenop het altijd al moeten vervangen van identiteitsdocumenten na reguliere geldigheidstermijn;
 5. Er uit onderzoek door het Sociaal Cultureel Planbureau is gebleken dat meer dan 5 op de 10 trans personen een laag inkomen heeft en veel vaker dan niet-trans personen een arbeidsongeschiktheidsuitkering (12% vs. 4%), een bijstandsuitkering (11% vs. 4%) of een andere uitkering (10% vs. 2%) (bron);
 6. Er in 2022 in Utrecht slechts 33 personen een wijziging van geslachtsregistratie hebben aangevraagd;

Overwegende dat:

 1. Het onderdeel van het zelfbeschikkingsrecht is dat iedereen moet kunnen kiezen voor registratie van een geslacht dat het beste bij hen past;
 2. Gendertransitie een ingewikkeld en langdurig proces is dat door veel personen in transitie als onprettig wordt ervaren;
 3. Het weghalen van drempels, waaronder financiële drempels, bijdraagt aan het laagdrempelig en toegankelijker maken van een geslachtsregistratie die past bij iemands genderidentiteit;
 4. Er in Nijmegen en Rotterdam al is besloten om zowel de kosten rond de verplichte deskundigenverklaring als de kosten voor nieuw aan te vragen documenten met terugwerkende kracht vanaf vorig jaar te vergoeden;
 5. Het kostenplaatje voor het vergoeden van nieuw aan te vragen documenten, afgaande op de 33 aanvragen van vorig jaar, maximaal rond de 4000 euro op jaarbasis is;
 6. Deze kosten naar verwachting zelfs lager zullen uitvallen omdat wellicht niet iedereen die de geslachtsregistratie laat wijzigen ook daadwerkelijk de vergoeding zal aanvragen;

Draagt het college op:

 1. Het gratis aanvragen van een nieuw paspoort/identiteitskaart en eventueel rijbewijs wanneer er sprake is van wijziging van geslachtsregistratie te realiseren;
 2. Dit te realiseren met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022;
 3. De kosten die hiermee gepaard gaan (maximaal circa 4000 euro op jaarbasis) te dekken vanuit de lopende begroting;
 4. De raad in Q2 2023 een terugkoppeling te geven over de voortgang hiervan, alsmede over de voortgang van de reeds toegezegde vergoeding van de kosten rond de verplichte deskundigenverklaring;

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, BIJ1
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Ilse Raaijmakers, PvdA
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Ruud Maas, Volt


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, EenUtrecht, Volt, Bij1, PvdA, GL, S&S

Tegen

Utrecht Solidair, VVD, D66, CU, Denk, SBU, CDA, PVV