Actuele Motie Inkoop gemeen­telijk gas


16 juli 2020

Actuele motie 195/2020

De Gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 16 juli 2020,

Constaterende dat:

 • Het college middels motie M114/2017 opgeroepen werd om bij de aanbesteding van de eigen energie-inkoop als criterium op te nemen dat het in te kopen gas zo mogelijk groen gas te laten zijn en dat het college deze motie overnam;
 • Uit brieven naar en debatten met de raad al snel bleek dat het college deze motie naast zich neerlegde, door actief te kiezen voor de inkoop van grijs gas vanwege het kostenaspect;
 • Uiteindelijk in de aanbesteding is gestuurd op het criterium “laagste prijs”, omdat alle aanbieders uiteindelijk hetzelfde gas aanleveren;
 • Gazprom als ‘winnaar’ uit de aanbesteding is gekomen en het gemeentelijk gas per 1 januari 2021 mag aanleveren van het college van B&W;
 • De raad over dit nieuwe contract pas geïnformeerd is na het tekenen ervan.

Overwegende dat:

 • Gazprom een milieuvervuilend bedrijf is dat boort naar olie en gas op de Noordpool;
 • Gazprom vanwege structurele investeringen in kolen en steenkool vorig jaar nog van de Consumentenbond het rapportpunt 1,1 kreeg in een onderzoek naar groene investeringen van energiebedrijven;
 • De huidige gasaanbieder DVEP door energievergelijker WISE Nederland beoordeeld wordt met een 3,5 en Gazprom met een 2,1 en Utrecht hiermee dus een stap terug doet als het gaat om duurzaamheid;
 • Gazprom sterk gelieerd is aan de ondemocratische oligarchie in Rusland, en al jarenlang in verband wordt gebracht met omkoping, corruptie en concurrentiebeperkende praktijken;
 • Utrecht een gemeente is die de Globals Goals hoog in aanzien heeft en Gazprom daar echt niet bij past.

Draagt het college op:

 • Het contract niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk en in elk geval geen gebruik te maken van de twee aangekondigde optiejaren;
 • De raad voortaan actief te informeren over inkoop en aanbestedingen die op gespannen voet staan met het uitgangspunt van duurzaamheid in onze inkoop en aanbestedingen, in elk geval voorafgaand aan de momenten die onomkeerbaar zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Mahmut Sungur, DENK
Jeffrey Koppelaar, Student & Starter
Rachel Heijne, GroenLinks
Rick van der Zweth, Partij van de Arbeid


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, D66, PvdA, VVD

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CU