Motie Klik 0,45 TWh vast


17 september 2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 17 September 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Ontwerp-Regionale Energiestrategie en concept-bod,

Constaterende dat:

  • Het college 0,45 TWh als Utrechtse inzet benoemt in het concept-bod van 1,8 TWh van de RESU16,
  • De Utrechtse inzet bestaat uit lopende projecten die weliswaar in de pijplijn zitten, maar ondanks ieders goede intenties mogelijk niet van de grond komen,
  • De koning deze week in de troonrede de klimaatcrisis benoemde als een probleem dat aangepakt moet worden;

Overwegende dat:

  • Utrecht als grootverbruiker van energie een flinke duit in het zakje moet doen en het niet wenselijk is dat het opwekken van schone energie overgelaten wordt aan de regio, mocht(en) een of meerdere projecten die in de Utrechtse pijplijn zitten niet doorgaan,
  • De Utrechtse inzet vooralsnog vrijblijvend is en dit gezien de urgentie van de klimaatcrisis meer vastgelegd moet worden,
  • Utrecht als grootste gemeente in de U16 daarnaast het goede voorbeeld geeft aan andere gemeenten in de RESU16 door het eigen aandeel in het concept-bod nu vast te klikken;

Draagt het college op:

  • De Utrechtse inzet van 0,45 TWh vast te klikken en vanaf nu te beschouwen als concreet en afrekenbaar doel.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

PVV, SP, S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD