Motie Maak klimaat­neu­traal meetbaar en SMART


16 juli 2020

Motie 233/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 16 juli 2020 ter bespreking van de Jaarstukken 2019,

Constaterende dat:

  • Dit college de ambitie heeft verwoord dat Utrecht zo snel mogelijk klimaatneutraal is;
  • De verwoording ‘zo snel mogelijk’ zodanig vaag is dat het niet duidelijk is wanneer Utrecht daadwerkelijk klimaatneutraal is en dat concrete en meetbare tussendoelen eveneens ontbreken;
  • In de jaarstukken 2019 wel indicatoren opgenomen zijn die iets moeten zeggen over de ambitie klimaatneutraal, maar dat concrete informatie ontbreekt bij de meest essentiële indicatoren;
  • Bij de doelstellingen in het programma duurzaamheid, als het gaat om klimaat, waar wél cijfers zijn ingevuld, de realisatie vervolgens vaak lager is dan de doelstelling;

Overwegende dat:

  • Het college afhankelijk is van externe, vaak landelijke organisaties die cijfers aanleveren over bijvoorbeeld CO2-uitstoot;
  • De wethouder in de commissie naar het Duurzaamheidsverslag verwees voor meer inzicht in het klimaatbeleid, maar dat de Jaarstukken het belangrijkste verantwoordingsdocument zijn;
  • Doelstellingen en indicatoren in het Programma Duurzaamheid, als het gaat om klimaat, in de Jaarstukken nu niet goed op elkaar aansluiten en ook niet SMART zijn;
  • De gemeenteraad aldus niet in staat is om het klimaatbeleid van dit college te controleren;

Roept het college op:

  • De ambitie ‘klimaatneutraal zo snel mogelijk’ meetbaar en SMART te maken;
  • Het Programma Duurzaamheid, als het gaat om klimaat, in de Jaarstukken en de daaruit voortvloeiende documenten, hierop aan te passen, en hiermee te beginnen met ingang van de Jaarstukken 2020.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, SBU, Denk, PvdA

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GroenLinks, ChristenUnie, D66, VVD