Monde­linge vragen Project­matige bomenkap in o.a. Zuilen


Indiendatum: 6 jun. 2019

Mondelinge vragen 3, 6 juni 2019

Afgelopen week berichtte RTV Utrecht dat bewoners in Zuilen bezorgd zijn over de door de gemeente aangekondigde kap van 36 bomen in de Adriaan Mulderstraat in het kader van het Bomenprogramma 2019. Redenen die genoemd worden voor de kap, zijn dat bomen niet meer goed groeien, dat ze te weinig groeiruimte hebben of dat ze bij toekomstige werkzaamheden onder grond in de weg zouden zitten.

Conform de uitvoering van het Bomenprogramma 2019 zal ‘projectmatig’ gekapt gaan worden, waarbij niet individuele bomen, maar hele straten tegelijk gekapt worden. Het gaat bijvoorbeeld om kap aan de Lotsydreef, Rubicondreef, Carnegiedreef, Duurstedelaan en Nijeveldsingel.

Omdat de gemeente zegt zorgvuldig om te gaan met bomen, verbaast deze berichtgeving over de uitvoering van het bomenprogramma onze fracties. Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Waarom is gekozen voor projectmatige kap (hele straten tegelijk kappen), in plaats van alleen het vervangen van de onveilige en slechte bomen?

2. Hoeveel bomen wil het college in het kader van het Bomenprogramma 2019 kappen en hoeveel zijn daarvan nog in een voldoende of goede conditie?

3. Welke alternatieven zijn er om de betreffende bomen toch te sparen?

4. Hoe is de keuze voor herplant bepaald en kunnen bewoners daarover meebeslissen?

5. Waarom heeft de gemeente besloten om de haagbeuk in de Adriaan Mulderstraat die pas vorig jaar geplant is en waar bewoners een boomspiegeltuintje bij gemaakt hebben, nu alweer te verwijderen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Hester Assen, Partij van de Arbeid
Bulent Isik, Partij van de Arbeid
Erwin Virginia, GroenLinks
David Bosch, PVV

Indiendatum: 6 jun. 2019
Antwoorddatum: 6 jun. 2019

Mondelinge vragen 3, 6 juni 2019

Afgelopen week berichtte RTV Utrecht dat bewoners in Zuilen bezorgd zijn over de door de gemeente aangekondigde kap van 36 bomen in de Adriaan Mulderstraat in het kader van het Bomenprogramma 2019. Redenen die genoemd worden voor de kap, zijn dat bomen niet meer goed groeien, dat ze te weinig groeiruimte hebben of dat ze bij toekomstige werkzaamheden onder grond in de weg zouden zitten.

Conform de uitvoering van het Bomenprogramma 2019 zal ‘projectmatig’ gekapt gaan worden, waarbij niet individuele bomen, maar hele straten tegelijk gekapt worden. Het gaat bijvoorbeeld om kap aan de Lotsydreef, Rubicondreef, Carnegiedreef, Duurstedelaan en Nijeveldsingel.

Omdat de gemeente zegt zorgvuldig om te gaan met bomen, verbaast deze berichtgeving over de uitvoering van het bomenprogramma onze fracties. Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Waarom is gekozen voor projectmatige kap (hele straten tegelijk kappen), in plaats van alleen het vervangen van de onveilige en slechte bomen?

2. Hoeveel bomen wil het college in het kader van het Bomenprogramma 2019 kappen en hoeveel zijn daarvan nog in een voldoende of goede conditie?

De vragen gaan over projectmatige kap in de Adriaan Mulderstraat en omgeving. Projectmatige kap betekent dat de toekomstbestendigheid en gezondheid van de bomen wordt bekeken. Als een groot deel van de bomen aan het einde van de levensduur is, wordt overwogen of het verwijderen iets rigoureuzer moet wordt aangepakt. Ik kan echter zeggen dat het voorval in de Adriaan Mulderstraat en de ontstane commotie voor mij aanleiding is om deze werkwijze nog eens tegen het licht te houden, ook tegen de achtergrond van ons eigen bomenbeleid. Ons eigen bomenbeleid is het zo lang mogelijk laten staan van bomen.

Dat heeft ertoe geleid dat wij in de Adriaan Mulderstraat - waar vergunning is aangevraagd voor het kappen van 29 bomen - nog eens goed hebben bekeken hoe het met de gezondheid van de bomen is gesteld. Gebleken is dat acht bomen nog in een goede conditie verkeren en zes in een voldoende goede conditie. Dat betekent dat van de 29 bomen waarvoor een velvergunning is aangevraagd er 14 worden gespaard. Dat is de informatie die ik op dit moment heb. lk hou een kleine slag om de arm.

Wij zullen hierover met de buurt spreken. Dan komt de vraag aan de orde hoe het verder moet. lk moet zeggen dat er onhandig is gecommuniceerd,. Het wijkbericht was op dit punt niet duidelijk.

3. Welke alternatieven zijn er om de betreffende bomen toch te sparen?

lk heb in het licht van het bomenbeleid van de gemeente alternatieven bekeken om de betreffende bomen te kunnen te sparen. Bij het kiezen van bomen bekijken wij de betrokkenheid van de omwonenden. Wij houden daarbij rekening met de ruimte die een boom nodig heeft, zowel onder-als bovengronds. De boom moet op de bewuste plek goed kunnen groeien. In diverse straten kunnen buurtbewoners een keuze maken uit twee of drie geschikte soorten. Bij de soortkeuze houden wij rekening met de diversiteit en de diverse waarden die bomen hebben voor mens en dier. Wij proberen in Utrecht een zo divers mogelijk bomenbestand tot stand te brengen.

4. Hoe is de keuze voor herplant bepaald en kunnen bewoners daarover meebeslissen?

5. Waarom heeft de gemeente besloten om de haagbeuk in de Adriaan Mulderstraat die pas vorig jaar geplant is en waar bewoners een boomspiegeltuintje bij gemaakt hebben, nu alweer te verwijderen?

Na het planten van de haagbeuk is gestart met het ontwerpproces voor de bomen en het groen in de straat. Daarbij is gekozen voor een andere soort. Om een beeld te krijgen, is gekozen voor het verplanten van de haagbeuk. Die komt in een straat in de omgeving, waar hij beter tot zijn recht komt. Wij kunnen de boom goed verplanten omdat hij nog jong is.

Aanvullende vraag mevrouw Sasbrink: De wethouder heeft over het bomenprogramma gezegd dat het misschien niet helemaal met het bomenbeleid strookt. lk vraag mij af of voor elke boom in het bomenprogramma individueel is bekeken wat de conditie, de veiligheidsrisico's en de noodzaak voor het kappen zijn.

Ja, ik ben daarop het antwoord nog schuldig. Dat is eigenlijk het antwoord op vraag 2. Volgens het programma 2019 moeten 359 bomen worden vervangen. Elke boom wordt afzonderlijk bekeken. Daaruit komt naar voren dat 15% een voldoende toekomstverwachting heeft. Mijn intentie is - ik zei dat ik het projectmatige kappen tegen het licht wil houden - om dat aantal nogmaals goed te bekijken. De raad wordt daarover geïnformeerd.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Hester Assen, Partij van de Arbeid
Bulent Isik, Partij van de Arbeid
Erwin Virginia, GroenLinks
David Bosch, PVV

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Bruiloften zonder duivenleed

Lees verder

Schriftelijke vragen Elektronisch afval: waar gaat dat heen?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer