Monde­linge vragen Brui­loften zonder duivenleed


Indiendatum: 28 mei 2019

Mondelingen vragen 2, 28 mei 2019

Op de site van RTL Nieuws zag de Partij voor de Dieren op 24 mei 2019 het volgende bericht: “Vogelopvangcentra zien een stijging in het aantal uitgehongerde en verzwakte witte sierduiven dat bij hen wordt binnengebracht. De reden: het trouwseizoen is weer begonnen en kersverse stellen laten de dieren los als teken van hun liefde. Maar deze vogels kunnen zich helemaal niet redden in het wild.”

De Partij voor de Dieren diende in 2015 een motie in, getiteld ‘Bruiloften zonder duivenleed’[1], wat gold voor álle soorten duiven. Helaas haalde deze motie het toen niet, maar het college beloofde wel een tekst op de site op te nemen waarin zij mensen ontraden duiven op te laten. Dit vindt de Partij voor de Dieren echter niet genoeg en het is tijd voor diervriendelijker maatregelen. Zoals een medewerker van de Vogelopvang zegt: "Die dieren staan voor vrede en liefde, zien er mooi uit, maar ze vliegen hun dood tegemoet”.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat vogelopvangcentra niet ‘opgezadeld’ zouden moeten worden met dieren die moedwillig commercieel worden ingezet met de wetenschap dat ze niet kunnen overleven in het wild? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid om nu wél een verbod in te stellen op het oplaten van duiven (niet alleen ‘sierduiven’, maar álle duiven) bij bruiloften? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college tevens bereid om een verbod in te stellen op het oplaten van duiven bij andere (feestelijke*) gelegenheden en evenementen in Utrecht? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

* Ook bijvoorbeeld rouwplechtigheden

Indiendatum: 28 mei 2019
Antwoorddatum: 28 mei 2019

Mondelingen vragen 2, 28 mei 2019

Op de site van RTL Nieuws zag de Partij voor de Dieren op 24 mei 2019 het volgende bericht: “Vogelopvangcentra zien een stijging in het aantal uitgehongerde en verzwakte witte sierduiven dat bij hen wordt binnengebracht. De reden: het trouwseizoen is weer begonnen en kersverse stellen laten de dieren los als teken van hun liefde. Maar deze vogels kunnen zich helemaal niet redden in het wild.”

De Partij voor de Dieren diende in 2015 een motie in, getiteld ‘Bruiloften zonder duivenleed’[1], wat gold voor álle soorten duiven. Helaas haalde deze motie het toen niet, maar het college beloofde wel een tekst op de site op te nemen waarin zij mensen ontraden duiven op te laten. Dit vindt de Partij voor de Dieren echter niet genoeg en het is tijd voor diervriendelijker maatregelen. Zoals een medewerker van de Vogelopvang zegt: "Die dieren staan voor vrede en liefde, zien er mooi uit, maar ze vliegen hun dood tegemoet”.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat vogelopvangcentra niet ‘opgezadeld’ zouden moeten worden met dieren die moedwillig commercieel worden ingezet met de wetenschap dat ze niet kunnen overleven in het wild? Zo nee, waarom niet?

Het is bekend dat het college hecht aan het welzijn van dieren, ook aan dat van duiven. Tamme duiven kunnen in het wild niet overleven.

2. Is het college bereid om nu wél een verbod in te stellen op het oplaten van duiven (niet alleen ‘sierduiven’, maar álle duiven) bij bruiloften? Zo nee, waarom niet?

Daarom hebben wij op onze site gezet dat wij het op bruiloften loslaten van tamme duiven ontmoedigen. Er wordt gerefereerd aan een motie. Mijn voorganger heeft toen gezegd - wij hebben het verslag erbij genomen - dat hij publiekrechtelijk geen mogelijkheden zag. Dat is niet veranderd. De wetgeving daarover is nog steeds dezelfde. De PvdD-fractie suggereert dat de wil van het college hierbij is betrokken, maar het is de vraag of het college er iets aan kan doen. Het antwoord daarop is: nee. Wij hebben geen bevoegdheden om een verbod inzake het oplaten van duiven uit te vaardigen.

3. Is het college tevens bereid om een verbod in te stellen op het oplaten van duiven bij andere (feestelijke*) gelegenheden en evenementen in Utrecht? Zo nee, waarom niet?

Hetzelfde geldt voor andere gelegenheden en evenementen. Wat wij wél kunnen doen, is de tekst waaraan ik refereerde uit te breiden, zodat die niet alleen over bruiloften gaat, maar ook over andere gelegenheden, zoals uitvaarten. Wij zijn bereid om dat te doen.

Aanvullende vraag meneer Homan (Student & Starter): Het uitbreiden van de tekst naar andere evenementen is goed. Ik heb de tekst bekeken. Het is een algemene tekst, namelijk: "De gemeente Utrecht hecht veel waarde aan het welzijn van dieren. Ik verzoek u daarom geen duiven op te laten." Die tekst geeft niet goed aan waarom men de duiven niet moet oplaten. Dat is omdat ze in het wild niet kunnen overleven. Misschien is het goed als in de tekst staat waarom het niet verstandig is om de duiven op te laten.

Ik ben graag bereid om dat te doen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

* Ook bijvoorbeeld rouwplechtigheden