Monde­linge vragen Brand Utrechtse Manege


Indiendatum: 28 mei 2019

Mondelinge vragen 1, 28 mei 2019

Op 23 mei 2019 brak er brand uit bij de Utrechtse Manege op de Ariënslaan in Utrecht. De brand werd volgens het AD[1] mogelijk veroorzaakt door een onkruidverdelger met een brander of door de werkzaamheden van een elektricien. Gelukkig lijken de paarden en de aanwezige mensen ongedeerd. Onlangs nog vroeg de Partij voor de Dieren het college om brandveiligheid van dierenverblijven in Utrecht te garanderen en te bewaken.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is inmiddels bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan? Zo ja, wat is de oorzaak en had deze voorkomen kunnen worden als de stal brandveiliger was geweest?

2. Was de onkruidverdelger iemand van de gemeente? Zo ja, hoe gaat het college de manege compenseren en helpen na deze brand?

3. Wat kan het college doen om deze manege te helpen brandveiliger te worden, zodat dit soort drama’s in de toekomst hopelijk voorkomen kunnen worden?

4. In hoeverre maakt het college zich zorgen over de (brand)veiligheid van andere dierenverblijven in de gemeente? Om welke dierenverblijven maakt u zich het meeste zorgen en is het college al bezig om hier iets aan te doen? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

[1] http://www.ad.nl/utrecht/brand-in-utrechtse-manege-geblust-paarden-niet-in-gevaar-geweest~ade66393

Indiendatum: 28 mei 2019
Antwoorddatum: 28 mei 2019

Mondelinge vragen 1, 28 mei 2019

Op 23 mei 2019 brak er brand uit bij de Utrechtse Manege op de Ariënslaan in Utrecht. De brand werd volgens het AD[1] mogelijk veroorzaakt door een onkruidverdelger met een brander of door de werkzaamheden van een elektricien. Gelukkig lijken de paarden en de aanwezige mensen ongedeerd. Onlangs nog vroeg de Partij voor de Dieren het college om brandveiligheid van dierenverblijven in Utrecht te garanderen en te bewaken.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is inmiddels bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan? Zo ja, wat is de oorzaak en had deze voorkomen kunnen worden als de stal brandveiliger was geweest?

Wij weten hoe de brand is ontstaan, namelijk door de onkruidverdelger die de PvdD-fractie noemt. Dat staat los van de brandveiligheid van het gebouw.

2. Was de onkruidverdelger iemand van de gemeente? Zo ja, hoe gaat het college de manege compenseren en helpen na deze brand?

Het was niet iemand van de gemeente, maar iemand die door de manege was ingehuurd, in elk geval een medewerker van een bedrijf. Die was daar aan het werk.

3. Wat kan het college doen om deze manege te helpen brandveiliger te worden, zodat dit soort drama’s in de toekomst hopelijk voorkomen kunnen worden?

Dit heeft geen relatie met de brandveiligheid in het algemeen. Het was een ongeluk dat overal had kunnen gebeuren. Uit contacten met de manege hebben wij begrepen dat zij elk jaar op last van de verzekering een erkend bedrijf laten keuren. Op het eerste gehoor leek de manege een bedrijf te zijn dat consciëntieus met brandveiligheid omgaat.

4. In hoeverre maakt het college zich zorgen over de (brand)veiligheid van andere dierenverblijven in de gemeente? Om welke dierenverblijven maakt u zich het meeste zorgen en is het college al bezig om hier iets aan te doen? Zo nee, waarom niet?

Wij hebben geen aanleiding gehad om ons extra zorgen te maken.Wij hebben op 19 maart van dit jaar met de PvdD-fractie gesproken over brandveiligheid en prioriteiten. Daarover hebben wij de raad op 26 april jl. een memo gestuurd. In de stad zijn allerlei doelen die wij met betrekking tot brandveiligheid bekijken. Wij kiezen altijd de zaken uit waarover wij ons de meeste zorgen maken of waaraan wij prioriteit geven. In het memo van 26 april jl. hebben wij daarover al het een en ander gezegd.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

[1] http://www.ad.nl/utrecht/brand-in-utrechtse-manege-geblust-paarden-niet-in-gevaar-geweest~ade66393