Monde­linge Vragen ‘Maak de gemeen­te­lijke kantine gezond en duurzaam’


Indiendatum: 23 mei 2019

Mondelinge vragen 7, 23 mei 2019

Tijdens de Expertmeeting Voedsel & Voedselbeleid van 4 april 2019 werd benadrukt dat gemeentes een voorloperrol kunnen spelen bij gezond en duurzaam voedsel, door zelf gezond en duurzaam voedsel in te kopen. Een prachtig voorbeeld van waar dit kan, is het eigen bedrijfsrestaurant. Nu wil het in Utrecht dat het contract met de huidige cateraar afloopt en dat er een nieuwe marktconsultatie en aanbesteding gaan lopen. Hierover hebben wij de volgende vragen.

1. Wanneer worden marktconsultatie en aanbestedingstraject in gang gezet en hoe zien deze eruit? Worden bedrijven in de marktconsultatie al gevraagd om mee te denken over een zo gezond en duurzaam mogelijke catering?

2. Op genoemde expertmeeting werden de aspecten gezondheid en duurzaamheid als essentieel genoemd bij voedsel en voedselbeleid. Is het college bereid om deze elementen een belangrijke plek te geven in de aanbestedingscriteria? Zo nee, waarom niet?

3. Ook sociale en biologische productie van voedsel zijn belangrijk. En soms willen deze criteria wat botsen (biologisch is niet altijd fairtrade bijvoorbeeld). Wil het college inzichtelijk maken hoe deze verschillende factoren (dus: gezond, duurzaam, sociaal en biologisch) een rol gaan spelen in de aanbesteding?

4. Nog even over duurzaamheid: is het college bereid om het per 1 januari jl. ingevoerde beleid dat gemeentelijke lunches vegetarisch zijn, tenzij anders aangegeven, ook als principe op te nemen in de aanbesteding van de bedrijfsrestaurants? Zo nee, waarom niet?

5. De aanbesteding is in principe een collegebevoegdheid, maar de raad heeft in de afgelopen jaren meerdere moties aangenomen en toezeggingen gekregen met betrekking tot dit onderwerp. Is het college daarom bereid de raad te informeren over de eisen en voorkeuren in de aanbesteding, nog voordat deze definitief wordt gepubliceerd? Zo ja, wanneer?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Has Bakker, D66
Janneke van der Heijden, GroenLinks

Indiendatum: 23 mei 2019
Antwoorddatum: 23 mei 2019

Mondelinge vragen 7, 23 mei 2019

Tijdens de Expertmeeting Voedsel & Voedselbeleid van 4 april 2019 werd benadrukt dat gemeentes een voorloperrol kunnen spelen bij gezond en duurzaam voedsel, door zelf gezond en duurzaam voedsel in te kopen. Een prachtig voorbeeld van waar dit kan, is het eigen bedrijfsrestaurant. Nu wil het in Utrecht dat het contract met de huidige cateraar afloopt en dat er een nieuwe marktconsultatie en aanbesteding gaan lopen. Hierover hebben wij de volgende vragen.

1. Wanneer worden marktconsultatie en aanbestedingstraject in gang gezet en hoe zien deze eruit? Worden bedrijven in de marktconsultatie al gevraagd om mee te denken over een zo gezond en duurzaam mogelijke catering?

Op dit moment loopt de marktconsultatie. De belangrijkste vragen gaan over gezonde en duurzame catering. De aanbestedingsdocumenten worden in het derde en vierde kwartaal van 2019 gemaakt. Naar verwachting worden die eind 2019 en begin 2020 gepubliceerd.

2. Op genoemde expertmeeting werden de aspecten gezondheid en duurzaamheid als essentieel genoemd bij voedsel en voedselbeleid. Is het college bereid om deze elementen een belangrijke plek te geven in de aanbestedingscriteria? Zo nee, waarom niet?

Op de genoemde expertmeeting werden de aspecten gezondheid en duurzaamheid in het voedselbeleid essentieel genoemd. De heer Van Heuven vroeg mij of wij bereid zijn om deze elementen in de aanbestedingscriteria een belangrijke plek te geven. Het antwoord daarop is: "Ja".

3. Ook sociale en biologische productie van voedsel zijn belangrijk. En soms willen deze criteria wat botsen (biologisch is niet altijd fairtrade bijvoorbeeld). Wil het college inzichtelijk maken hoe deze verschillende factoren (dus: gezond, duurzaam, sociaal en biologisch) een rol gaan spelen in de aanbesteding?

4. Nog even over duurzaamheid: is het college bereid om het per 1 januari jl. ingevoerde beleid dat gemeentelijke lunches vegetarisch zijn, tenzij anders aangegeven, ook als principe op te nemen in de aanbesteding van de bedrijfsrestaurants? Zo nee, waarom niet?

Wij zullen de raad vóór het zomerreces nader over de aanbesteding informeren. Wij willen niet vooruitlopen op de inhoud ervan. Wij willen die eerst afstemmen met de gebruikers van het bedrijfsrestaurant, de medewerkers en de externe huurders.

5. De aanbesteding is in principe een collegebevoegdheid, maar de raad heeft in de afgelopen jaren meerdere moties aangenomen en toezeggingen gekregen met betrekking tot dit onderwerp. Is het college daarom bereid de raad te informeren over de eisen en voorkeuren in de aanbesteding, nog voordat deze definitief wordt gepubliceerd? Zo ja, wanneer?

De heer Van Heuven zegt dat de aanbesteding een collegebevoegdheid is. Hij vraagt of wij de aangenomen moties bij de aanbesteding betrekken en of wij de raad over de gang van zaken informeren. De heer Van Heuven heeft helemaal gelijk dat dit een collegebevoegdheid is, maar ik zeg ik bij dezen toe dat wij de raad nog vóór het zomerreces op hoofdlijnen nader informeren. Natuurlijk zullen wij de moties en de toezeggingen van de afgelopen jaren daarbij betrekken.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Has Bakker, D66
Janneke van der Heijden, GroenLinks

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Levende krabben en kreeften op Markt Vredenburg

Lees verder

Mondelinge vragen Brand Utrechtse Manege

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer