Commis­sie­bij­drage Loca­tie­on­derzoek volks­tuinen


4 april 2019

Voorzitter.

De Partij voor de Dieren wil meer ruimte voor stadstuinieren! Een groenere leefomgeving, meer bewegen, gezonder eten, gezonder voelen, klimaatadaptieve waarde, sociale interactie. Stadstuinieren is dé definitie van gezond stedelijk leven, zou je kunnen zeggen. Het zou daarom niet als een last beschouwd moeten worden, maar als een van de centrale thema’s in ons ruimtelijke beleid. Want het groen wordt steeds schaarser.

De Partij voor de Dieren ziet met het college de voordelen van hybride vormen van tuinieren. Want alléén kiezen voor conventionele volkstuinen in deze stad, beperkt de mogelijkheden om op zoveel mogelijk locaties ruimte vrij te maken voor deze functie. Wij zijn er dus ook voorstander van om tuinieren te combineren met bijvoorbeeld recreatie en groen.

De wethouder heeft in haar brief van 20 november aangegeven met buurtgemeenten te spreken over mogelijkheden voor volkstuinieren.

1. Kan de wethouder aangeven of er al gesprekken hebben plaatsgevonden en hoe het er nu voorstaat?

In de raadsbrief van 20 maart staat dat het college binnen de huidige beleidskaders voldoende ruimte ziet om de vraag naar meer plekken om te kunnen tuinieren te faciliteren. Ze heeft ook een rijkelijke lijst van bestaande initiatieven en enkele mogelijkheden bijgevoegd. Dank daarvoor. Deze lijst maakt voor ons echter nog niet voldoende duidelijk wat de totale omvang is van mogelijke locaties, en wij hechten wel aan die informatie.

2. Wij vragen de wethouder om alle voorziene locaties en de omvang daarvan aan de raad te sturen en de mogelijkheden uitgebreider op de website te plaatsen. Is zij daartoe bereid?

3. Er zijn momenteel wachtlijsten bij volkstuinverenigingen. Is de wethouder bereid om te bezien of samen met deze verenigingen de wachtlijsten kunnen krimpen, door de groep wachtenden actief te informeren over de beschikbare ruimte binnen de gemeente?

De vraag naar tuinier-ruimte neemt tot 2040 met 10 hectare toe. Dus ruim 5 hectare tot 2030.

4. Houdt het college in de stedelijke ontwikkelingen in de komende jaren rekening met die toenemende vraag? Zo ja, hoe?

5. En zo nee, is het college met ons van mening dat dit wel belangrijk is en zij daar beleid op ontwikkelt?

Een laatste punt. Een compliment. Het college denkt momenteel aan een ondersteuningsstructuur voor de kleinere tuininitiatieven. De Partij voor de Dieren moedigt dit aan. Wij hechten eraan dat het niet blijft bij ‘nadenken over’, maar zien graag actie zodat meer Utrechters de mogelijkheid krijgen om betrokken te zijn bij de natuur.

6. Kan de wethouder aangeven wanneer zij verwacht dat die structuur gereed is?

7. En welke kansen ziet de wethouder nog meer om ruimte beschikbaar te maken voor Utrechters – individueel en collectief - die actief in het groen bezig willen zijn?

Dank u wel voorzitter.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Noordelijke Randweg Utrecht

Lees verder

Commissiebijdrage Kantorenbrief 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer