Motie Maak proef­tuinen permanent bij succes


22 juni 2023

Motie 158/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 22 juni 2023, ter bespreking van Afrondende besluitvorming sekswerkbeleid in Utrecht

Constaterende dat:

  1. Sekswerk een legaal beroep is;
  2. Er in Utrecht bar weinig mogelijkheden zijn om op een legale manier je werk uit te kunnen voeren als sekswerker;
  3. Er hierdoor veel sekswerkers in Utrecht werken op een nu niet legale manier;
  4. Het college heeft aangegeven te gaan starten met proeftuinen voor legaal sekswerk;
  5. Het college heeft aangegeven het voornemen te hebben om de proeftuinen voort te zetten bij succes, maar daar geen uitspraak in de vorm van een toezegging aan verbonden is;
  6. Er een vertrouwensprobleem zit tussen sekswerkers en overheid;

Overwegende dat:

  1. Deze proeftuinen slechts een begin zijn en er hiermee nog niet voldaan is aan de vraag naar legale werkplekken voor sekswerk;
  2. Een uitspraak van de raad over het permanent maken van de te realiseren proeftuinen voor legaal sekswerk een duidelijk signaal is naar sekswerkers en hen meer zekerheid en perspectief biedt;
  3. Dit signaal een positieve invloed kan hebben op het proces om vertrouwen met sekswerkers weer op te bouwen;

Draagt het college op:

  1. De proeftuinen voor legaal sekswerk bij succes na verloop van de uitvoeringsperiode van deze pilots permanent te maken;

En gaat over tot de orde van de dag

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Mahaar Fattal, GroenLinks
Stevie Nolten, BIJ1
Ruud Maas, Volt
Dirk-Jan van Vliet, D66
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Gert Dijkstra, EenUtrecht


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, EenUtrecht, Volt, Bij1, PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, S&S, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Tegen

Utrecht Solidair, VVD, Denk, SBU, CDA