Motie Maak werk van het Zandpad


22 juni 2023

Motie 160/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 22 juni 2023, ter bespreking van Afrondende besluitvorming sekswerkbeleid in Utrecht,

Constaterende dat:

  1. Het college heeft aangegeven actief mee te willen werken in de zoektocht naar kleinschalige locaties voor sekswerk;
  2. Het college nog geen idee heeft welke locaties hiervoor ingezet zullen worden en de zoektocht hiernaar ook nog niet is gestart;
  3. Het college het nieuwe Zandpad niet heeft afgeschreven als locatie voor kleinschalig sekswerk maar tegelijkertijd ook heeft aangegeven deze locatie helemaal onderaan het lijstje van mogelijkheden te zien;

Overwegende dat:

  1. Het niet logisch en bovendien onproductief is om eerst de hele stad af te zoeken naar potentiële locaties voor kleinschalig sekswerk terwijl er al een gebied bekend en beschikbaar is;
  2. Er op deze locatie ook onzinnig veel bomen zijn gekapt en het zou sieren om dan ook werk te maken van het invullen van deze ruimte;

Draagt het college op:

  1. Uitgangspunten voor een gebiedsvisie voor het Zandpad te ontwikkelen waarin nadrukkelijk een proeftuin voor kleinschalig sekswerk wordt meegenomen;
  2. Deze uitgangspunten voor Q4 van 2023 voor te leggen in een raadsvoorstel aan de raad;

En gaat over tot de orde van de dag.

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, BIJ1
Ruud Maas, Volt
Gert Dijkstra, EenUtrecht


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1

Tegen

VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, Denk, SBU, GroenLinks, CDA, S&S, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)