Motie Thuis­werken moet samen kunnen


22 juni 2023

Motie 159/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 22 juni 2023, ter bespreking van Afrondende besluitvorming sekswerkbeleid in Utrecht,

Constaterende dat:

  1. Sekswerk een legaal beroep is;
  2. Er in Utrecht bar weinig mogelijkheden zijn om op een legale manier je werk uit te kunnen voeren als sekswerker;
  3. Er hierdoor veel sekswerkers in Utrecht werken op een nu niet legale manier;
  4. Het college heeft aangegeven te gaan starten met een proeftuin in de vorm van legaal thuiswerken;
  5. Het college heeft aangegeven hierin slechts een sekswerker per thuiswerkplek toe te willen staan;

Overwegende dat:

  1. De beperking om slechts alleen legaal thuis te mogen werken niet logisch is omdat dit niet aansluit bij de realiteit waarin sekswerkers hun werk doen;
  2. Sekswerkers hebben aangegeven graag samen thuis te werken, ook met het oog op veiligheid;
  3. Er geen signalen zijn dat het samen thuiswerken overlast veroorzaakt;
  4. Wooncorporaties hebben aangegeven dat thuiswerken, net als bij andere beroepen, ook voor sekswerkers mogelijk moet zijn zolang dit geen overlast veroorzaakt;

Draagt het college op:

  1. In het uit te werken raadsvoorstel voor legaal thuiswerken voor sekswerkers de optie op te nemen om met twee personen legaal thuis te kunnen werken;

En gaat over tot de orde van de dag.

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, BIJ1
Ruud Maas, Volt
Gert Dijkstra, EenUtrecht


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, EenUtrecht, Volt, Bij1, SBU, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Tegen

Utrecht Solidair, VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, Denk, GroenLinks, CDA, S&S