Schrif­te­lijke vragen barbe­cueën in parken


Indiendatum: 7 okt. 2020

Schriftelijke vragen 232/2020

Op www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/parken-en-plantsoenen staan regels rond barbecueën in de Utrechtse parken. Hier staat onder meer: “Picknicken of barbecueën in het park mag. U moet zich wel aan regels houden: Plaats de barbecue niet rechtstreeks op het gras. Gebruik een barbecue met pootjes, of leg er een steen of plank onder. Zo ontstaan er geen schroeiplekken in het gras.” De Partij voor de Dieren weet niet in hoeverre deze regels bindend zijn en of mensen bekeurd worden als ze wel een barbecue rechtstreeks op het gras plaatsen. Ook zien we geen regels op de site over het plaatsen van een barbecue direct onder een boom. Dat zien we helaas regelmatig gebeuren in diverse parken (denk aan het Julianapark en het Majellapark), en in Park Transwijk liggen zelfs 1 of meerdere barbecuetegels onder een boom. De rook van een barbecue kan nadelige gevolgen hebben voor de boom, alsook voor de dieren die in die boom leven. Bij navraag zegt een ecoloog hierover: “In het algemeen zijn vogels zeer gevoelig voor luchtvervuiling en van rook (veroorzaakt door bosbrand) is vastgesteld dat het effecten heeft op longweefsel en daarmee de gezondheid van vogels, ook in de buitenlucht. Wilde vogels zullen wel wegvliegen. Indien een nest met jongen langdurig in de rook van een barbecue staat, is het mogelijk dat de jongen negatieve effecten ondervinden en sterfte is niet uitgesloten. Dat zou ook gelden voor oudervogels die op eieren broeden en om die reden niet wegvliegen. De richtlijn zou kunnen zijn om niet direct onder bomen of in de directe omgeving van struiken te barbecueën. Dit uiteraard ook in verband met brandgevaar.”

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. In welke parken in Utrecht zijn – naast Park Transwijk – barbecuetegels en/of andere stenen voorzieningen aangelegd voor barbecueën en in welke parken liggen die tegels direct onder of vlakbij bomen en/of struiken?

2. Is bekend hoe vaak handhavers en bewoners gezien en gemeld hebben dat er gebarbecued wordt op de verkeerde plekken en met wegwerpbarbecues direct op het gras? Zo ja, kan het college hier meer over vertellen?

3. Is het college van plan om ook in andere parken barbecuetegels en/of andere stenen voorzieningen aan te leggen? Zo ja, waar? En is het college dan bereid om deze tegels niet onder of vlakbij bomen en/of struiken neer te leggen? Zo nee, waarom niet?

4. Wat vindt het college van het advies van de ecoloog en de informatie over brandgevaar en mogelijke sterfte onder vogels bij barbecueën onder bomen en naast struiken?

5. Is het college bereid om alle barbecuetegels en andere stenen voorzieningen die onder of te dicht bij bomen of struiken te verplaatsen vanwege brandgevaar en mogelijk gevaar voor vogels en andere dieren, en in het vervolg geen barbecuevoorzieningen meer te plaatsen naast of vlakbij bomen en struiken? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college bereid om op de bovengenoemde site en aan andere relevante communicatiemiddelen van de gemeente toe te voegen dat barbecueën onder bomen en naast struiken ongewenst is, met als reden dat vogels hierdoor vergiftigd kunnen worden en dat er brandgevaar kan ontstaan (dan weten mensen ook waarom)? Zo nee, waarom niet?

7. Welke parken in Utrecht hebben een speciale barbecue-prullenbak waar wegwerpbarbecues en kolen in gegooid kunnen worden? En in welke parken zijn dergelijke prullenbakken nodig volgens het college? Wat zijn de drempels voor het niet-plaatsen van deze prullenbakken op plekken waar ze nog niet staan?

De afgelopen zomer bevatte weer een langdurige hittegolf en hiermee gepaard gaande droogte. De verwachting is dat door klimaatverandering nog meer hitte en droogte gaat ontstaan, met daarmee gepaard gaand brandgevaar.

8. Is het college bereid om tijdens volgende droogteperioden een (tijdelijk) barbecueverbod en een verbod op vuurkorven in te stellen in parken en op de landgoederen, zodat brandgevaar en schade aan de natuur tot een minimum beperkt blijven? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 7 okt. 2020
Antwoorddatum: 3 nov. 2020

Schriftelijke vragen 232/2020

Op www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/parken-en-plantsoenen staan regels rond barbecueën in de Utrechtse parken. Hier staat onder meer: “Picknicken of barbecueën in het park mag. U moet zich wel aan regels houden: Plaats de barbecue niet rechtstreeks op het gras. Gebruik een barbecue met pootjes, of leg er een steen of plank onder. Zo ontstaan er geen schroeiplekken in het gras.” De Partij voor de Dieren weet niet in hoeverre deze regels bindend zijn en of mensen bekeurd worden als ze wel een barbecue rechtstreeks op het gras plaatsen. Ook zien we geen regels op de site over het plaatsen van een barbecue direct onder een boom. Dat zien we helaas regelmatig gebeuren in diverse parken (denk aan het Julianapark en het Majellapark), en in Park Transwijk liggen zelfs 1 of meerdere barbecuetegels onder een boom. De rook van een barbecue kan nadelige gevolgen hebben voor de boom, alsook voor de dieren die in die boom leven. Bij navraag zegt een ecoloog hierover: “In het algemeen zijn vogels zeer gevoelig voor luchtvervuiling en van rook (veroorzaakt door bosbrand) is vastgesteld dat het effecten heeft op longweefsel en daarmee de gezondheid van vogels, ook in de buitenlucht. Wilde vogels zullen wel wegvliegen. Indien een nest met jongen langdurig in de rook van een barbecue staat, is het mogelijk dat de jongen negatieve effecten ondervinden en sterfte is niet uitgesloten. Dat zou ook gelden voor oudervogels die op eieren broeden en om die reden niet wegvliegen. De richtlijn zou kunnen zijn om niet direct onder bomen of in de directe omgeving van struiken te barbecueën. Dit uiteraard ook in verband met brandgevaar.”

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. In welke parken in Utrecht zijn – naast Park Transwijk – barbecuetegels en/of andere stenen voorzieningen aangelegd voor barbecueën en in welke parken liggen die tegels direct onder of vlakbij bomen en/of struiken?

Op de Rooseveltboulevard (Tussen de Bevinlaan en Bernadottelaan) staan twee betonnen tafels met een barbecue eraan vast. Deze tafels staan niet onder bomen. In het Maximapark hebben de Vrienden van het Maximapark in overleg met de gemeente een barbecueveld aangelegd. De barbecuetegels liggen hier op ruime afstand van de bomen.

2. Is bekend hoe vaak handhavers en bewoners gezien en gemeld hebben dat er gebarbecued wordt op de verkeerde plekken en met wegwerpbarbecues direct op het gras? Zo ja, kan het college hier meer over vertellen?

Nee, dit is niet bekend, doordat we dit soort meldingen niet als een aparte categorie registreren. Wel treffen we af en toe schroeiplekken aan in de grasvelden. Deze herstellen zich over het algemeen snel uit zichzelf.

3. Is het college van plan om ook in andere parken barbecuetegels en/of andere stenen voorzieningen aan te leggen? Zo ja, waar? En is het college dan bereid om deze tegels niet onder of vlakbij bomen en/of struiken neer te leggen? Zo nee, waarom niet?

Nee, de tegels hebben namelijk een beperkt effect. Bezoekers van parken laten zich niet zo makkelijk leiden en willen zelf bepalen waar ze gaan barbecueën: de een wil in de zon, de ander in de schaduw. Daarnaast ontstaan in Park Transwijk nog steeds schroeiplekken in het gras naast de barbecuetegels door onjuist gebruik.

4. Wat vindt het college van het advies van de ecoloog en de informatie over brandgevaar en mogelijke sterfte onder vogels bij barbecueën onder bomen en naast struiken?

Wij vinden dit een goed advies.

5. Is het college bereid om alle barbecuetegels en andere stenen voorzieningen die onder of te dicht bij bomen of struiken te verplaatsen vanwege brandgevaar en mogelijk gevaar voor vogels en andere dieren, en in het vervolg geen barbecuevoorzieningen meer te plaatsen naast of vlakbij bomen en struiken? Zo nee, waarom niet?

Ja, de tegels die in Park Transwijk te dicht bij bomen liggen, zullen we voor het komende voorjaar verplaatsen.

6. Is het college bereid om op de bovengenoemde site en aan andere relevante communicatiemiddelen van de gemeente toe te voegen dat barbecueën onder bomen en naast struiken ongewenst is, met als reden dat vogels hierdoor vergiftigd kunnen worden en dat er brandgevaar kan ontstaan (dan weten mensen ook waarom)? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij vinden dit een goede toevoeging en plaatsen deze voor het voorjaar 2021 op de website. Daarnaast nemen wij deze boodschap mee in onze communicatie via social media en in de algemene wijk-nieuwsbrieven.

7. Welke parken in Utrecht hebben een speciale barbecue-prullenbak waar wegwerpbarbecues en kolen in gegooid kunnen worden? En in welke parken zijn dergelijke prullenbakken nodig volgens het college? Wat zijn de drempels voor het niet-plaatsen van deze prullenbakken op plekken waar ze nog niet staan?

De speciale barbecue-bakken staan in Park Transwijk, Tolsteegplantsoen, Majellapark, Maximapark, Griftpark, Wilhelminapark, Park Lepelenburg, Julianapark, Krommerijnpark, Park Oog in Al, Park Voorveldsepolder. De barbecue-bakken zijn alleen nodig op locaties in de openbare ruimte waar bewoners en bezoekers regelmatig barbecueën en op locaties waar met name de persafvalbakken schade oplopen door het hete kolen en/of wegwerpbarbecues. Op dit moment zien wij geen noodzaak andere locaties dan bovengenoemde parken van deze bakken te voorzien.

De afgelopen zomer bevatte weer een langdurige hittegolf en hiermee gepaard gaande droogte. De verwachting is dat door klimaatverandering nog meer hitte en droogte gaat ontstaan, met daarmee gepaard gaand brandgevaar.

8. Is het college bereid om tijdens volgende droogteperioden een (tijdelijk) barbecueverbod en een verbod op vuurkorven in te stellen in parken en op de landgoederen, zodat brandgevaar en schade aan de natuur tot een minimum beperkt blijven? Zo nee, waarom niet?

Wij laten ons hierbij adviseren door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Mocht de VRU een advies uitvaardigen om in Utrecht geen vuur te stoken, dan kunnen wij een stookverbod instellen. Barbecueën is alleen verboden indien het gevaar voor de omgeving oplevert. Vuurkorven vallen niet onder het stookverbod. De VRU heeft bijvoorbeeld in de zomer van 2019 het college van B&W van de gemeente Bunnik geadviseerd een algeheel stookverbod in te stellen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren