Monde­linge vragen Recla­me­tassen aan de voordeur


Indiendatum: 1 okt. 2020

Mondelinge vragen 5, 1 oktober 2020

In de facebookgroep Vinex Vrienden werd deze week een foto gedeeld, waarop te zien was dat het bedrijf Scoupy plastic tassen heeft gehangen aan voordeuren in de wijk. Uit de vele tientallen reacties onder het bericht blijkt dat veel straten in Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn hiermee zijn volgehangen. In de tassen zaten reclameproducten. Tassen werden ook opgehangen bij inwoners die een reclamesticker op hun voordeur hadden. Onze fracties hebben hierover de volgende vragen:

1. Klopt onze indruk dat bedrijven niet zomaar reclametassen mogen hangen aan voordeuren van onze inwoners? Specifieker: valt het verspreiden van tassen met productsamples onder het verbod op verspreiding van ongeadresseerd materiaal dat in artikel 23a van de Afvalstoffenverordening is opgenomen?

2. Zelfs als dit wel zou mogen, is het college het met ons eens dat mensen die een reclamesticker hebben geplakt, deze tassen niet zouden moeten krijgen?

3. In hoeverre heeft de gemeente, nu en eerder, klachten over dit soort tassen gekregen van dit of andere bedrijven?

4. Als het tweede deel van vraag 1 met ja is beantwoord: gaat het college handhavend optreden tegen de verspreider? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid op te treden tegen de verspreider van de tassen door een klacht in te dienen bij de Stichting Reclame Code? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Rachel Heijne, GroenLinks
Jelmer Schreuder, D66
Jantine Zwinkels, CDA

Indiendatum: 1 okt. 2020
Antwoorddatum: 1 okt. 2020

Mondelinge vragen 5, 1 oktober 2020

In de facebookgroep Vinex Vrienden werd deze week een foto gedeeld, waarop te zien was dat het bedrijf Scoupy plastic tassen heeft gehangen aan voordeuren in de wijk. Uit de vele tientallen reacties onder het bericht blijkt dat veel straten in Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn hiermee zijn volgehangen. In de tassen zaten reclameproducten. Tassen werden ook opgehangen bij inwoners die een reclamesticker op hun voordeur hadden. Onze fracties hebben hierover de volgende vragen:

1. Klopt onze indruk dat bedrijven niet zomaar reclametassen mogen hangen aan voordeuren van onze inwoners? Specifieker: valt het verspreiden van tassen met productsamples onder het verbod op verspreiding van ongeadresseerd materiaal dat in artikel 23a van de Afvalstoffenverordening is opgenomen?

Het klopt dat het niet is toegestaan om ongeadresseerd drukwerk of samples te verspreiden, tenzij iemand daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

2. Zelfs als dit wel zou mogen, is het college het met ons eens dat mensen die een reclamesticker hebben geplakt, deze tassen niet zouden moeten krijgen?

Nee, dat mag gewoon niet.

3. In hoeverre heeft de gemeente, nu en eerder, klachten over dit soort tassen gekregen van dit of andere bedrijven?

Wij hebben hierover nog geen meldingen ontvangen.

4. Als het tweede deel van vraag 1 met ja is beantwoord: gaat het college handhavend optreden tegen de verspreider? Zo nee, waarom niet?

Wij zullen op basis van dit signaal Scoupy aanschrijven en een handhavingstraject starten. Dat start met het schrijven van een informerende brief aan het bedrijf over de regels die in Utrecht gelden.

5. Is het college bereid op te treden tegen de verspreider van de tassen door een klacht in te dienen bij de Stichting Reclame Code? Zo nee, waarom niet?

Wij denken dat het verstandiger is dat de inwoners klachten indienen bij de Stichting Reclame Code. Die maken meer indruk.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Rachel Heijne, GroenLinks
Jelmer Schreuder, D66
Jantine Zwinkels, CDA

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Leefbaarheid en veiligheid rondom het Griftpark kan en moet beter

Lees verder

Schriftelijke vragen barbecueën in parken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer