Monde­linge vragen Recla­me­tassen aan de voordeur


Indiendatum: 1 okt. 2020

In de facebookgroep Vinex Vrienden werd deze week een foto gedeeld, waarop te zien was dat het bedrijf Scoupy plastic tassen heeft gehangen aan voordeuren in de wijk. Uit de vele tientallen reacties onder het bericht blijkt dat veel straten in Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn hiermee zijn volgehangen. In de tassen zaten reclameproducten. Tassen werden ook opgehangen bij inwoners die een reclamesticker op hun voordeur hadden. Onze fracties hebben hierover de volgende vragen:

1. Klopt onze indruk dat bedrijven niet zomaar reclametassen mogen hangen aan voordeuren van onze inwoners? Specifieker: valt het verspreiden van tassen met productsamples onder het verbod op verspreiding van ongeadresseerd materiaal dat in artikel 23a van de Afvalstoffenverordening is opgenomen?

2. Zelfs als dit wel zou mogen, is het college het met ons eens dat mensen die een reclamesticker hebben geplakt, deze tassen niet zouden moeten krijgen?

3. In hoeverre heeft de gemeente, nu en eerder, klachten over dit soort tassen gekregen van dit of andere bedrijven?

4. Als het tweede deel van vraag 1 met ja is beantwoord: gaat het college handhavend optreden tegen de verspreider? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid op te treden tegen de verspreider van de tassen door een klacht in te dienen bij de Stichting Reclame Code? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Rachel Heijne, GroenLinks
Jelmer Schreuder, D66
Jantine Zwinkels, CDA