Monde­linge vragen Wacht­tijden COVID-19 test­straten


Indiendatum: 8 okt. 2020

Mondelinge vragen 5, 8 oktober 2020

De afgelopen weken liep de wachttijd bij de teststraten op tot meerdere dagen. Met als gevolg dat mensen met klachten hierdoor lang in onzekerheid zitten met de vraag: ‘Heb ik het virus opgelopen?’ en vaak tot ver buiten de gemeente moesten reizen voor een coronatest. De wachttijden werden de afgelopen periode met name veroorzaakt door een tekort aan laboratoriumcapaciteit om de afgenomen monsters te testen op het virus.

Gisteren bereikte ons het bericht dat de testcapaciteit in de laboratoria inmiddels is opgeschroefd naar meer dan 50.000 per dag. Tot ons grote verbazing gaat het toch nog dagen duren voordat de capaciteit van de teststraten aansluit bij de beschikbare capaciteit in de laboratoria. En dat terwijl de Minister van VWS vorige maand al heeft aangegeven dat de laboratoriumcapaciteit ‘begin oktober’ zou worden uitgebreid. Hierover hebben de fracties van VVD, Partij voor de Dieren, PVV, DENK, CDA, D66, PvdA, SBU, S&S en SP de volgende vragen.

1. Waarom was de GGDrU niet voorbereid op de uitbreiding van beschikbare laboratoriumcapaciteit?

2. Hoe lang gaat het duren voordat de capaciteit in de teststraten in onze gemeente weer gelijke tred houdt met de beschikbare capaciteit ?

3. Hoe lang is de gemiddelde wachttijd nu op de teststraten in het gebied van de GGDrU? Welke afname verwacht het college de komende dagen?

4. Hoe lang gaat het duren voordat de capaciteit van de teststraten weer op orde is? Is het college bereid extra locaties aan te wijzen in de gemeente waar mensen terecht kunnen voor een coronatest? Zo nee, waarom niet?

5. Hoe staat het met de mogelijkheden voor testen aan huis? Vooral met het oog op de mensen die niet op eigen gelegenheid naar een teststraat kunnen.

Dimitri Gilissen, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Henk van Deún, PVV
Mahmut Sungur, DENK
Sander van Waveren, CDA
Has Bakker, D66

Rick van der Zweth, PvdA
Kenneth de Boer-Kreeft, SBU
Tessa Sturkenboom, S&S
Ruurt Wiegant, SP

Indiendatum: 8 okt. 2020
Antwoorddatum: 8 okt. 2020

Mondelinge vragen 5, 8 oktober 2020

De afgelopen weken liep de wachttijd bij de teststraten op tot meerdere dagen. Met als gevolg dat mensen met klachten hierdoor lang in onzekerheid zitten met de vraag: ‘Heb ik het virus opgelopen?’ en vaak tot ver buiten de gemeente moesten reizen voor een coronatest. De wachttijden werden de afgelopen periode met name veroorzaakt door een tekort aan laboratoriumcapaciteit om de afgenomen monsters te testen op het virus.

Gisteren bereikte ons het bericht dat de testcapaciteit in de laboratoria inmiddels is opgeschroefd naar meer dan 50.000 per dag. Tot ons grote verbazing gaat het toch nog dagen duren voordat de capaciteit van de teststraten aansluit bij de beschikbare capaciteit in de laboratoria. En dat terwijl de Minister van VWS vorige maand al heeft aangegeven dat de laboratoriumcapaciteit ‘begin oktober’ zou worden uitgebreid. Hierover hebben de fracties van VVD, Partij voor de Dieren, PVV, DENK, CDA, D66, PvdA, SBU, S&S en SP de volgende vragen.

1. Waarom was de GGDrU niet voorbereid op de uitbreiding van beschikbare laboratoriumcapaciteit?

Ik ben het eens met de boodschap die de achtergrond van de vragen is. Testen, testen en nogmaals testen is essentieel om het virus te bestrijden. De antwoorden op de vragen. Natuurlijk wil de GGD snel voldoen aan de vraag om voldoende testcapaciteit. Dat is best een grote logistieke opgave. Daar is niet alleen het aantal tests bij betrokken, maar ook de grote diversiteit aan werkwijzen van de meer dan zestig laboratoria in het land. Er moet per teststraat van alles zeer precies worden bekeken. Dat kost meestal enkele dagen. Desalniettemin wil de GGDrU deze week de capaciteit met een kwart te verhogen, van 3.000 naar 3.700 en om per aanstaande maandag, binnen een week, dat nog eens een keer te doen. Dan is de capaciteit met 50% verhoogd. Dat is helemaal in lijn met wat landelijk nodig is.

2. Hoe lang gaat het duren voordat de capaciteit in de teststraten in onze gemeente weer gelijke tred houdt met de beschikbare capaciteit?

Het antwoord op vraag 2 heb ik hiermee ook gegeven. Dat is per maandag a.s. het geval. Nu is de capaciteit al uitgebreid, deze week vrij snel.

3. Hoe lang is de gemiddelde wachttijd nu op de teststraten in het gebied van de GGDrU? Welke afname verwacht het college de komende dagen?

Op dit moment lukt het nog steeds niet om een meerderheid van de aanvragers binnen 48 uur te testen. Natuurlijk gaan wij er allemaal van uit dat de opschaling van de capaciteit deze situatie zal verbeteren. Helaas is het niet zo simpel dat 50% meer capaciteit ook 50% meer snelheid betekent. Hoe dat uitpakt, zullen de komende dagen uitwijzen. Ik zeg toe dat wij in de volgende coronabrief en in de brieven daarna de raad steeds het actuele beeld en de actuele cijfers zullen geven.

4. Hoe lang gaat het duren voordat de capaciteit van de teststraten weer op orde is? Is het college bereid extra locaties aan te wijzen in de gemeente waar mensen terecht kunnen voor een coronatest? Zo nee, waarom niet?

In de praktijk kan de GGDrU volstaan met uitbreiding op de bestaande locaties. Dat betekent dat men van het punt waar de raad eerder aandacht voor heeft gehad, de locatie bij het UMCU - waar zeker nu met het herfstige weer de werkomstandigheden niet optimaal zijn - bekijkt of men er de werkomstandigheden kan verbeteren. Dat wordt nu onderzocht. Ik zal de raad daarover nader informeren.

5. Hoe staat het met de mogelijkheden voor testen aan huis? Vooral met het oog op de mensen die niet op eigen gelegenheid naar een teststraat kunnen.

Er zijn drie mobiele diensten paraat.

Dimitri Gilissen, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Henk van Deún, PVV
Mahmut Sungur, DENK
Sander van Waveren, CDA
Has Bakker, D66
Rick van der Zweth, PvdA
Kenneth de Boer-Kreeft, SBU
Tessa Sturkenboom, S&S
Ruurt Wiegant, SP