Amen­dement Groene gevels parkeer­garage Berlijn­plein


21 december 2017

Amendement 94/2017

De raad van de gemeente Utrecht, bijeen op 21 december 2017 ter bespreking van het voorstel Kredietaanvraag openbare parkeergarage en P+R Berlijnplein, Leidsche Rijn Centrum,

Constaterende dat:

  • Er in de kredietaanvraag extra kosten zijn opgenomen voor benodigde locatie specifieke maatregelen (materialisatie en vormgeving);
  • Deze kosten worden verantwoord met het argument dat het parkeergebouw goed moet aansluiten bij de omgeving;
  • De wethouder in de commissie aangaf dat er op het Berlijnplein en aan de Parijsboulevard groen komt;
  • Groene gevels het gebouw dus perfect zullen laten aansluiten bij de omgeving.

Overwegende dat:

  • Het budget dat begroot is voor “benodigde locatie specifieke maatregelen (materialisatie en vormgeving)”, voldoende is voor het vergroenen van een substantieel deel van de gevels van de parkeergarage;
  • Groene gevels niet allen een esthetische waarde hebben maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan klimaatadaptatie, luchtzuivering en biodiversiteit, wat goed past in het streven naar gezonde verstedelijking.

Besluit:

  • Beslispunt 1 te wijzigen in:

1. In te stemmen met de kredietaanvraag voor de stichtingskosten (plan- en realisatiekosten)

van de parkeergarage/P+R Leidsche Rijn Centrum, met dien verstande dat de ingeraamde kosten voor “benodigde locatie specifieke maatregelen (materialisatie en vormgeving)”, worden ingezet voor groene gevels.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Versterking Onafhankelijke Clientondersteuning

Lees verder

Amendement Wijkvertegenwoordiging adviseert bij verlenen horecavergunningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer