Monde­linge vragen Utrecht als partner Boom­spie­gel­feest


Indiendatum: 27 mei 2021

Mondelinge vragen 1, 27 mei 2021

De Stichting Guerrilla Gardeners kondigde onlangs aan dat zij vóór 2030 alle boomspiegels in de stedelijke omgeving (zo’n 1 miljoen) willen vergroenen. Zij lanceren daarom op 9 oktober 2021 het Nationale Boomspiegelfeest. Naast vrijwilligers die willen helpen om het project tot een succes te maken zoeken ze ook gemeenten die partner willen worden bij dit project. En wij dachten natuurlijk direct aan Utrecht als partner! Dit zou een mooi vervolg zijn op bijvoorbeeld het NK Tegelwippen.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het vergroenen van alle Utrechtse boomspiegels een goed streven is omdat het bijdraagt aan de biodiversiteit, de betrokkenheid van bewoners en de kwaliteit van de groeiplaats van bomen? Zo nee, waarom niet?

2. Wat vindt het college van de wens van Guerilla Gardeners om vóór 2030 alle boomspiegels in de stedelijke omgeving te vergroenen en denkt het college dat dit haalbaar is voor Utrecht? Zo nee, waarom niet?

3. Hoeveel van de Utrechtse boomspiegels zijn al groen (in aantal of percentage, eventueel een inschatting)?

4. Is het college bereid om zich als partner aan te sluiten bij dit project? Zo nee, waarom niet?

5. Wat heeft het college nodig om in Utrecht zo snel mogelijk alle boomspiegels te vergroenen (dus ruim vóór 2030)? Wanneer denkt het college dit voor elkaar te hebben?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 27 mei 2021
Antwoorddatum: 27 mei 2021

Mondelinge vragen 1, 27 mei 2021

De Stichting Guerrilla Gardeners kondigde onlangs aan dat zij vóór 2030 alle boomspiegels in de stedelijke omgeving (zo’n 1 miljoen) willen vergroenen. Zij lanceren daarom op 9 oktober 2021 het Nationale Boomspiegelfeest. Naast vrijwilligers die willen helpen om het project tot een succes te maken zoeken ze ook gemeenten die partner willen worden bij dit project. En wij dachten natuurlijk direct aan Utrecht als partner! Dit zou een mooi vervolg zijn op bijvoorbeeld het NK Tegelwippen.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het vergroenen van alle Utrechtse boomspiegels een goed streven is omdat het bijdraagt aan de biodiversiteit, de betrokkenheid van bewoners en de kwaliteit van de groeiplaats van bomen? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn het met de vragenstellers eens dat het vergroenen van boomspiegels een ontzettend goed streven is. Alle argumenten daarvoor heeft de vragensteller al genoemd.

2. Wat vindt het college van de wens van Guerilla Gardeners om vóór 2030 alle boomspiegels in de stedelijke omgeving te vergroenen en denkt het college dat dit haalbaar is voor Utrecht? Zo nee, waarom niet?

Ik zei zojuist al dat ik dit een hartstikke mooi streven vind. Wij moeten echter aan verwachtingenmanagement doen inzake de vraag of dit op korte termijn voor alle boomspiegels te realiseren is. Wij hebben namelijk mensen nodig die dat in zelfbeheer willen doen. Zij moeten voldoende zelfbeheerder zijn om een boomspiegel te kunnen aanpakken. Daarnaast is niet elke boomspiegel er geschikt voor, denk bijvoorbeeld aan bomen met ondiepe wortels waardoor aan hun voet geen plantjes kunnen worden geplant.

3. Hoeveel van de Utrechtse boomspiegels zijn al groen (in aantal of percentage, eventueel een inschatting)?

Wij hebben geprobeerd om vanmiddag een schatting te maken. Ongeveer 20% van onze boomspiegels - in totaal zijn het er 35.000 - zijn vergroend in zelfbeheer. Wij willen ons graag als partner bij het project aansluiten. Wij zijn daarover in gesprek.

4. Is het college bereid om zich als partner aan te sluiten bij dit project? Zo nee, waarom niet?

Dat doen wij eigenlijk al.

5. Wat heeft het college nodig om in Utrecht zo snel mogelijk alle boomspiegels te vergroenen (dus ruim vóór 2030)? Wanneer denkt het college dit voor elkaar te hebben?

Wij hebben meer mensen nodig die dit op basis van zelfbeheer willen doen, of anders budget. De gemeente kan dit zelf niet doen, want dit kost per boomspiegel ongeveer € 25,- aan materiaal. Met het arbeidsloon erbij lopen de bedragen om de boomspiegels te beplanten al snel in de tonnen. Wij zijn met de partij in gesprek. Het is een lovenswaardig initiatief. Ik hoop dat ik daarmee de vragen namens de collega's goed heb beantwoord.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren