Monde­linge vragen Utrecht als partner Boom­spie­gel­feest


Indiendatum: 27 mei 2021

Mondelinge vragen 1, 27 mei 2021

De Stichting Guerrilla Gardeners kondigde onlangs aan dat zij vóór 2030 alle boomspiegels in de stedelijke omgeving (zo’n 1 miljoen) willen vergroenen. Zij lanceren daarom op 9 oktober 2021 het Nationale Boomspiegelfeest. Naast vrijwilligers die willen helpen om het project tot een succes te maken zoeken ze ook gemeenten die partner willen worden bij dit project. En wij dachten natuurlijk direct aan Utrecht als partner! Dit zou een mooi vervolg zijn op bijvoorbeeld het NK Tegelwippen.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het vergroenen van alle Utrechtse boomspiegels een goed streven is omdat het bijdraagt aan de biodiversiteit, de betrokkenheid van bewoners en de kwaliteit van de groeiplaats van bomen? Zo nee, waarom niet?

2. Wat vindt het college van de wens van Guerilla Gardeners om vóór 2030 alle boomspiegels in de stedelijke omgeving te vergroenen en denkt het college dat dit haalbaar is voor Utrecht? Zo nee, waarom niet?

3. Hoeveel van de Utrechtse boomspiegels zijn al groen (in aantal of percentage, eventueel een inschatting)?

4. Is het college bereid om zich als partner aan te sluiten bij dit project? Zo nee, waarom niet?

5. Wat heeft het college nodig om in Utrecht zo snel mogelijk alle boomspiegels te vergroenen (dus ruim vóór 2030)? Wanneer denkt het college dit voor elkaar te hebben?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren