Motie Dieren zijn geen enter­tainment


9 november 2017

Motie 231/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 november 2017 ter bespreking van de Programmabegroting 2018.

Constaterende dat:

  • In Utrecht regelmatig evenementen worden georganiseerd waarbij dieren worden gebruikt, zoals reptielenshows, rendieren door winkelstraten en paardenraces;
  • Bij dit soort evenementen het dierenwelzijn niet gegarandeerd kan worden en zelfs in het gedrang komt;
  • Evenementen(aanvragen) met dieren alleen geweigerd kunnen worden op basis van openbare orde en veiligheid;
  • Er in juni 2017 een brief vanuit onze wethouder Dierenwelzijn en 35 andere portefeuillehouders Dierenwelzijn naar de Tweede Kamer is gestuurd met onder meer het verzoek evenementen met dieren (zoals circussen met dieren, roofvogelshows, reptielenshows e.d.) op gemeentelijk niveau te kunnen verbieden op grond van dierenwelzijn;
  • Het nog jaren zou kunnen duren voordat de rijksoverheid bepaalt dat gemeenten evenementen met dieren mogen weigeren op grond van dierenwelzijn;
  • De gemeenteraad van Den Haag vooruitlopend hierop vorige week een motie aannam die het college opriep geen roofvogelshows meer toe te staan bij door de gemeente georganiseerde of (mede)gefinancierde evenementen en ook op de site van de gemeente te zetten welke nadelen roofvogel- en uilenshows hebben uit oogpunt van dierenwelzijn;

Roept het college op:

  • net als in de gemeente Den Haag een stap verder te gaan dan huidig beleid en geen roofvogel-, uilen- en reptielenshows meer toe te staan bij door de gemeente georganiseerde of (mede) gefinancierde evenementen;
  • op de site van de gemeente te zetten welke nadelen roofvogel-, uilen- en reptielenshows hebben uit oogpunt van dierenwelzijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Hilde Koelmans, SP


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Wat je niet gebruikt stoot ook niet uit

Lees verder

Motie Behoud Natuurwaarden in de Stad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer