Schrif­te­lijke vragen Plastic in de natuur


Diverse bezorgde bewoners wezen de gemeente en de Partij voor de Dieren erop dat er op de ruiterpaden bij Het Lint in het Máximapark plastic ‘krullen’ liggen. Via Twitter bevestigde de gemeente dat het om plastic gaat en zij antwoordde: “De helft van de ruitenpaden zijn [sic] aangelegd met een mix van zand en polypropyleen. Hierdoor wordt het zandpakket als het ware bewapend. Stabiliteit en verbeterde waterhuishouding door de toegevoegde snippers. Verbeterde veerkracht en schokabsorptie, zeer duurzaam en afbreekbaar. ^HE”:

In maneges wordt soms ook gebruik gemaakt van plastic, maar vooral in de natuur is dit natuurlijk zeer onwenselijk. We hebben daarom de volgende vragen:

1. Waarom heeft de gemeente ervoor gekozen plastic te verwerken in de ruiterpaden bij het Máximapark?

2. Waarom noemt een medewerker van de gemeente dit plastic “zeer duurzaam en afbreekbaar”? Wat is er dan duurzaam aan en binnen hoeveel tijd breekt dit plastic dan af?

3. Wordt er ook op andere paden (niet alleen ruiterpaden, maar álle paden) in de gemeente Utrecht gebruik gemaakt van plastic? Zo ja, op welke locaties en ligt het plastic dan ook los in het zand (en niet vast, zoals op sommige paden, die gemaakt zijn van bouwafval wat ‘geperst’ is in de paden)?

4. Hoe vaak wordt het materiaal op de paden die gebruik maken van dit soort (en andere soorten) plastic ververst/aangevuld? En wat gebeurt er met het plastic dat eventueel verwijderd wordt?

5. Deelt het college de zorgen van de Partij voor de Dieren dat er, ook bij afbraak van het plastic, micro- en nanoplastics in het milieu terechtkomen, die het water kunnen verontreinigen en die door dieren kunnen worden opgegeten vóórdat de plastics vergaan zijn?

6. Hoe voorkomt de gemeente dat dit plastic slachtoffers maakt onder honden, vogels, vissen en andere dieren? En dat het verder gaat zwerven door de natuur/in parken?

7. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het onwenselijk is om los liggend plastic te gebruiken op ruiterpaden, wandelpaden en andere locaties in Utrecht vanwege het gevaar voor dieren en natuur? Zo nee, waarom niet?

8. Is het college bereid te stoppen met het gebruik van dit soort plastic en over te gaan op milieu- en diervriendelijke materialen? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren