Schrif­te­lijke vragen Alter­na­tieven voor kap histo­rische en ecolo­gisch waar­de­volle bomenwal in Leidsche Rijn


Indiendatum: 21 nov. 2018

Schriftelijke vragen 158/2019

Op 11 oktober 2018 stelden de Partij voor de Dieren en D66 mondelinge vragen over de voorgenomen bomenkap aan de kruising Parkzichtlaan-Burgemeester Middelweerdbaan. 107 bomen staan op de nominatie om gekapt te worden. De meeste bomen zijn nog in gezonde conditie en bieden schuil- en broedgelegenheid aan vogels en andere dieren. Veel omwonenden zijn gehecht aan de hoge historische bomenrij. In de beantwoording van deze vragen heeft wethouder Verschuure aangegeven dat de ecologische waarde van een aantal van de bomen nog onderzocht wordt, met als doel ze te behouden.

De kap zou noodzakelijk zijn om woningbouw mogelijk te maken, vanwege hoogteverschillen in het gebied. In het verleden is echter gebleken, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling Leeuwesteyn, dat het wel degelijk mogelijk is om woningbouwplannen dusdanig aan te passen, dat er bomen behouden kunnen worden en tegelijkertijd woningen gerealiseerd in een gebied met hoogteverschillen.

De Partij voor de Dieren, D66 en ChristenUnie hebben de volgende vragen:

1. Klopt het dat er op dit moment nog geen ontwikkelaar is voor de woningbouw?

2. Zo ja, waarom wordt dan al gestart met bomenkap?

3. Is het college bereid om potentiele ontwikkelaars uit te dagen om met een bouwplan te komen waarbij de historische bomenrij behouden blijft?

4. Is behoud van zoveel mogelijk bomen een criterium bij het selecteren van een ontwikkelaar? Zo nee waarom niet?

5. In Leeuwesteyn moest ook bouwgrond worden opgehoogd, maar bleek na een kritische heroverweging dat bij een alternatief scenario een deel van de bomen toch behouden kon worden. Is het college bereid zich in te zetten voor een vergelijkbare benadering op deze locatie?

6. Welke alternatieven voor het kappen van de historische bomenrij zijn overwegen?

7. De betreffende bomen lijken al verdwenen van de Utrechtse bomenkaart*, wat is de reden dat deze bomen hier niet op staan?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Hind Dekker-Abdulaziz, D66
Jan Wijmenga, ChristenUnie

Indiendatum: 21 nov. 2018
Antwoorddatum: 19 dec. 2018

Schriftelijke vragen 158/2019

Op 11 oktober 2018 stelden de Partij voor de Dieren en D66 mondelinge vragen over de voorgenomen bomenkap aan de kruising Parkzichtlaan-Burgemeester Middelweerdbaan. 107 bomen staan op de nominatie om gekapt te worden. De meeste bomen zijn nog in gezonde conditie en bieden schuil- en broedgelegenheid aan vogels en andere dieren. Veel omwonenden zijn gehecht aan de hoge historische bomenrij. In de beantwoording van deze vragen heeft wethouder Verschuure aangegeven dat de ecologische waarde van een aantal van de bomen nog onderzocht wordt, met als doel ze te behouden.

De kap zou noodzakelijk zijn om woningbouw mogelijk te maken, vanwege hoogteverschillen in het gebied. In het verleden is echter gebleken, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling Leeuwesteyn, dat het wel degelijk mogelijk is om woningbouwplannen dusdanig aan te passen, dat er bomen behouden kunnen worden en tegelijkertijd woningen gerealiseerd in een gebied met hoogteverschillen.

De Partij voor de Dieren, D66 en ChristenUnie hebben de volgende vragen:

1. Klopt het dat er op dit moment nog geen ontwikkelaar is voor de woningbouw?

Ja, dat is correct. De grond wordt uitgegeven in particulier opdrachtgeverschap (zelfbouwkavels).

2. Zo ja, waarom wordt dan al gestart met bomenkap?

Gemeente Utrecht geeft bij particulier opdrachtgeverschap grond bouwrijp uit. Een deel van de windsingel staat op uitgeefbaar terrein. Voor dit deel (107 bomen) is de kapvergunning aangevraagd. Met de kap van de bomen wordt nog niet gestart.

3. Is het college bereid om potentiele ontwikkelaars uit te dagen om met een bouwplan te komen waarbij de historische bomenrij behouden blijft?

Het integreren van een deel van de bomen in de planontwikkeling wordt kritisch heroverwogen. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de financiƫle, ruimtelijke en beheerstechnische haalbaarheid. Over de resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek zullen wij u eind januari 2019 nader informeren. Uiteraard wordt gedurende het onderzoek geen uitvoering gegeven aan de kapvergunning.

4. Is behoud van zoveel mogelijk bomen een criterium bij het selecteren van een ontwikkelaar? Zo nee waarom niet?

Zie antwoord vraag 3.

5. In Leeuwesteyn moest ook bouwgrond worden opgehoogd, maar bleek na een kritische heroverweging dat bij een alternatief scenario een deel van de bomen toch behouden kon worden. Is het college bereid zich in te zetten voor een vergelijkbare benadering op deze locatie?

Zie antwoord vraag 3.

6. Welke alternatieven voor het kappen van de historische bomenrij zijn overwegen?

Zie antwoord vraag 3.

7. De betreffende bomen lijken al verdwenen van de Utrechtse bomenkaart*, wat is de reden dat deze bomen hier niet op staan?

Op de Utrechtse Bomenkaart staan alleen de openbaar te beheren bomen. De locatie betreft een ontwikkelgebied ten behoeve van woningbouw en wordt pas na oplevering van de woningen overgedragen aan Stadsbedrijven voor beheer van de openbare ruimte. Dan worden de aanwezige bomen opgenomen op de Bomenkaart.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Hind Dekker-Abdulaziz, D66
Jan Wijmenga, ChristenUnie

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Verduurzaming huisbankier ABN Amro

Lees verder

Schriftelijke vragen Plastic in de natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer