Monde­linge vragen Verduur­zaming huis­bankier ABN Amro


Indiendatum: 15 nov. 2018

Mondelinge vragen 4, 15 november 2018

Ondanks mooie beloftes van verduurzaming van onze huisbankier ABN Amro, laat nieuw onderzoek van Milieudefensie weer zien dat de bank grote milieuschade faciliteert. In 10% van de fondsen van ABN Amro zitten grote palmoliebedrijven, die alle zorgen voor grootschalige ontbossing, landonteigening en verlies van biodiversiteit. Sommige van deze fondsen krijgen van ABN Amro zelf een positief advies in hun eigen ‘duurzaamheidsindicator’. Ook in de Eerlijke Bankwijzer scoort ABN Amro slecht: zo krijgt de bank een 1 voor gendergelijkheid en een 3 voor klimaatbeleid.

Het college heeft eerder gezegd dat zij met de bank in gesprek wil over duurzaamheidsonderwerpen, maar dat dat nog niet gebeurt. Bovendien wordt gesteld dat het mogelijk is om in 2019 een nieuwe aanbestedingsronde in gang te zetten, omdat het contract met ABN Amro eind 2019 afloopt.

Aanstaande 17 november organiseert Milieudefensie een bel-je-bank-dag, om duurzaamheidsvragen te stellen. De Partij voor de Dieren hoort graag of de wethouder namens de gemeente, als grote klant van ABN Amro, hier ook op korte termijn over in gesprek gaat. Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat ABN Amro met de investeringen in palmolie ernstig tekort schiet op het gebied van duurzaamheid?

2. Wil de wethouder op korte termijn in gesprek met ABN Amro om duurzaamheid te bespreken, en daarbij ABN Amro een toezegging te vragen dat zij op korte termijn desinvesteert uit palmolie?

De Eerlijke Bankwijzer zegt dat er weldegelijk duurzamere alternatieve banken zijn voor gemeenten.

3. Is de wethouder bereid om, indien ABN Amro niet toezegt snel concrete duurzame stappen te maken, waaronder het desinvesteren uit palmolie, tijdens een nieuwe aanbestedingsronde in 2019 strenge voorwaarden te stellen aan duurzaamheid?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 15 nov. 2018
Antwoorddatum: 15 nov. 2018

Mondelinge vragen 4, 15 november 2018

Ondanks mooie beloftes van verduurzaming van onze huisbankier ABN Amro, laat nieuw onderzoek van Milieudefensie weer zien dat de bank grote milieuschade faciliteert. In 10% van de fondsen van ABN Amro zitten grote palmoliebedrijven, die alle zorgen voor grootschalige ontbossing, landonteigening en verlies van biodiversiteit. Sommige van deze fondsen krijgen van ABN Amro zelf een positief advies in hun eigen ‘duurzaamheidsindicator’. Ook in de Eerlijke Bankwijzer scoort ABN Amro slecht: zo krijgt de bank een 1 voor gendergelijkheid en een 3 voor klimaatbeleid.

Het college heeft eerder gezegd dat zij met de bank in gesprek wil over duurzaamheidsonderwerpen, maar dat dat nog niet gebeurt. Bovendien wordt gesteld dat het mogelijk is om in 2019 een nieuwe aanbestedingsronde in gang te zetten, omdat het contract met ABN Amro eind 2019 afloopt.

Aanstaande 17 november organiseert Milieudefensie een bel-je-bank-dag, om duurzaamheidsvragen te stellen. De Partij voor de Dieren hoort graag of de wethouder namens de gemeente, als grote klant van ABN Amro, hier ook op korte termijn over in gesprek gaat. Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat ABN Amro met de investeringen in palmolie ernstig tekort schiet op het gebied van duurzaamheid?

Naar aanleiding van de mondelinge vragen van 12 juli jl.vragen is dit een onderwerp geweest tijdens een periodiek gesprek met ABN Amro. De gemeente Utrecht heeft daarin aangegeven dat ze investeringen in palmolie onwenselijk vindt.

2. Wil de wethouder op korte termijn in gesprek met ABN Amro om duurzaamheid te bespreken, en daarbij ABN Amro een toezegging te vragen dat zij op korte termijn desinvesteert uit palmolie?

Aanstaande woensdag (21 november 2018) vindt een vervolggesprek plaats met de bank. Duurzaamheid is daarbij opgenomen als één van de onderwerpen op de agenda.

3. Is de wethouder bereid om, indien ABN Amro niet toezegt snel concrete duurzame stappen te maken, waaronder het desinvesteren uit palmolie, tijdens een nieuwe aanbestedingsronde in 2019 strenge voorwaarden te stellen aan duurzaamheid?

Momenteel vinden voorbereidingen plaats voor een hernieuwde aanbesteding van het gemeentelijke betalingsverkeer. Een onderdeel daarvan is het onderzoek naar de wijze waarop duurzaamheidscriteria bij een aanbesteding een rol kunnen en zullen spelen.

We zijn ook in gesprek met Greenpeace. Greenpeace heeft een ander oordeel over ABN Amro. Uit hun test komt ABN Amro als beste naar voren. Deze materie kent enige weerbarstigheid.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren