Monde­linge vragen 0-meting Rivie­renwijk


Indiendatum: 1 nov. 2018

Mondelinge vragen 9, 1 november 2018

Bij het buurtgesprek over de ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone op 12 september jongstleden, waar naast heel veel inwoners ook enkele raadsleden aanwezig waren, deed wethouder Diepeveen in de plenaire zaal de belofte dat er een uitgebreide leefbaarheids 0-meting uitgevoerd zou worden om de gevolgen van de ontwikkelingen straks, te kunnen vergelijken met de situatie in Rivierenwijk nu.

Bewoners, verenigd in de werkgroep ‘Houd Rivierenwijk Leefbaar’, trekken nu aan de bel omdat er nog geen aanstalten gemaakt lijken te worden voor het uitvoeren van de 0-meting. Het betrekken van bewoners bij de metingen door het instellen van een opdrachtgeversgroep is nuttig, maar dat de opdrachtgeversgroep pas in december voor het eerst samen komt, leidt wel tot nog meer uitstel.

Omdat de 0-meting de huidige situatie inzichtelijk moet maken, én omdat de ontwikkeling van ruimtelijke plannen voor het gebied gewoon doorloopt, lijkt het ons zaak dat deze zo snel mogelijk uitgevoerd wordt.

1. Wanneer gaat de toegezegde 0-meting in Rivierenwijk daadwerkelijk worden uitgevoerd?

2. Op welke manier gaat de 0-meting worden uitgevoerd, welke onderwerpen maken er deel van uit?

3. Waar in de wijk wordt de meting precies uitgevoerd?

4. Hoe staat het college tegenover het uitvoeren van een leefbaarheidseffectrapportage, zoals is ontwikkeld in Den Haag en wordt voorgesteld door de werkgroep ‘Houd Rivierenwijk Leefbaar’?

5. Is het college bereid om de betrokken partijen van de tool die is toegepast bij Bezuidenhout in Den Haag op korte termijn uit te nodigen voor het delen van hun ervaringen?

6. Wanneer kan de raad resultaten van de meting en een eventueel leefbaarheidseffect-onderzoek verwachten?

7. Waarom duurt het opzetten en uitvoeren van de metingen zo lang, gezien de werkgroep hier al in april over sprak met de gemeente?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA

Indiendatum: 1 nov. 2018
Antwoorddatum: 1 nov. 2018

Mondelinge vragen 9, 1 november 2018

Bij het buurtgesprek over de ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone op 12 september jongstleden, waar naast heel veel inwoners ook enkele raadsleden aanwezig waren, deed wethouder Diepeveen in de plenaire zaal de belofte dat er een uitgebreide leefbaarheids 0-meting uitgevoerd zou worden om de gevolgen van de ontwikkelingen straks, te kunnen vergelijken met de situatie in Rivierenwijk nu.

Bewoners, verenigd in de werkgroep ‘Houd Rivierenwijk Leefbaar’, trekken nu aan de bel omdat er nog geen aanstalten gemaakt lijken te worden voor het uitvoeren van de 0-meting. Het betrekken van bewoners bij de metingen door het instellen van een opdrachtgeversgroep is nuttig, maar dat de opdrachtgeversgroep pas in december voor het eerst samen komt, leidt wel tot nog meer uitstel.

Omdat de 0-meting de huidige situatie inzichtelijk moet maken, én omdat de ontwikkeling van ruimtelijke plannen voor het gebied gewoon doorloopt, lijkt het ons zaak dat deze zo snel mogelijk uitgevoerd wordt.

1. Wanneer wordt de toegezegde nulmeting in Rivierenwijk daadwerkelijk uitgevoerd?

Voorzitter, dank voor de vragen. Ik heb deze beantwoording afgestemd met wethouder Diepeveen. Hij heeft gezegd dat de nulmeting inderdaad is toegezegd. Hij vindt het erg belangrijk dat wij zo'n moment hebben, zodat wij echt kunnen zien wat de effecten zijn van de ontwikkelingen. Wat hij óók zei, ik ben dat zeer met hem eens, is dat het erg belangrijk is dat ook burgers daarbij worden betrokken. Zij herkennen dan hoe de metingen zijn vormgegeven en dat die worden gedaan op de manier waarop zij dat willen.

De nulmeting wordt in 2019 uitgevoerd. Dat zal zijn in samenspraak met wijkbewoners. Dat is dus nog vóór de bouw van Merwede en geeft daarmee goed de situatie weer van vóór de feitelijke realisatie van de plannen. De start van de bouw zal namelijk op z'n vroegst in 2020 plaatsvinden.

2. Op welke manier wordt de nulmeting uitgevoerd en welke onderwerpen maken er deel van uit?

De nulmeting bevat in elk geval de onderwerpen die door de werkgroep "Houd Rivierenwijk Leefbaar" en in de buurtgesprekken zijn aangedragen. Wethouder Diepeveen is inmiddels bij de werkgroep "Houd Rivierenwijk Leefbaar" op bezoek geweest en heeft met de werkgroep de nulmeting besproken. De exacte aanpak, bijvoorbeeld op de keuze van onderwerpen en de bijbehorende indicatoren, worden in samenwerking met een opdrachtgeversgroep met bewoners uit de wijken van Rivierenwijk en Transwijk opgesteld. Mevrouw Sasbrink heeft gezegd dat het gesprek pas plaatsvindt in december a.s. Ook dat heb ik met wethouder Diepeveen besproken. Hij en ik zijn van mening dat het mogelijk moet zijn dat de opdrachtgeversgroep het gesprek in november zal voeren.

3. Waar in de wijk wordt de meting precies uitgevoerd?

Onze gedachte is om de nulmeting in Rivierenwijk over het gehele gebied van Rivierenwijk te houden.

4. Hoe staat het college tegenover het uitvoeren van een leefbaarheidseffectrapportage, zoals is ontwikkeld in Den Haag en wordt voorgesteld door de werkgroep "Houd Rivierenwijk Leefbaar"?

5. Is het college bereid om de betrokken partijen van de tool die in Bezuidenhout is toegepast op korte termijn uit te nodigen om ons hun ervaringen te vertellen?

Wij zijn inmiddels met de gemeente Den Haag en het onderzoeksbureau in gesprek gegaan om gebruik te maken van hun ervaringen in Bezuidenhout. Met de werkgroep "Houd Rivierenwijk Leefbaar" hebben wij gesproken over het Haagse voorbeeld van de leefbaarheidseffectrapportage. Wij denken dat dit een interessante tool is voor Rivierenwijk en de Merwedekanaalzone.

6. Wanneer kan de raad resultaten van de nulmeting en een eventueel leefbaarheidseffectonderzoek verwachten?

De resultaten van de nulmeting en de analyse van de effecten en de oplossingsrichtingen zijn uiterlijk eind 2019 beschikbaar.

7. Waarom duurt het opzetten en uitvoeren van de nulmetingen zo lang? De werkgroep sprak daarover al in april jl. met de gemeente.

De meting stellen wij in nauwe samenspraak met de wijkbewoners op. Dat kost tijd. Wij hebben de buurtgesprekken in september jl. gebruikt als een belangrijke tussenstap om onderwerpen op te halen. Nu worden de vervolgstappen gezet zodat de daadwerkelijke uitvoering in 2019 kan plaatsvinden.

De heer Işik (PvdA): Voorzitter, kan de uitkomst van de nulmeting consequenties hebben voor de programmering, bijvoorbeeld voor het aantal woningen dat er komt? Er was sprake van 6.000 woningen of meer.

Wij doen een nulmeting niet voor niets. Dat is de reden dat het belangrijk is dat die ruim vóór de start van de bouw wordt gehouden. Wij doen dit in 2019. Ik heb niet het precieze plaatje paraat wanneer alle besluitvorming plaatsvindt. Dat weet de heer Işik vast veel beter. Het is in elk geval ruim vóór de bouw.

Mevrouw Sasbrink (PvdD): Voorzitter, ik dank de wethouder voor de beantwoording. De heer Işik vroeg naar de consequenties van de nulmeting en de leefbaarheidseffectrapportage. De wethouder zegt dat de bouw pas start in 2020. Als ik het goed heb, vindt de besluitvorming over die plannen al eerder plaats, begin 2019. Wanneer kunnen wij de resultaten van de nulmeting verwachten? Voordat de raad over de genoemde plannen moet beslissen? De schop gaat misschien pas in 2020 de grond in.

Ik denk dat ik deze vraag doorschuif naar wethouder Diepeveen. Niemand is erbij gebaat als ik ga speculeren. Ik denk dat deze vraag schriftelijk zal worden beantwoord.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA