Monde­linge vragen Stop de vuur­werkshow in het Máxi­mapark op 26 april!


Indiendatum: 18 apr. 2019

Mondelinge vragen 3, 18 april 2019

Onlangs heeft Pyromax Firework Events een vergunning aangevraagd om in het Máximapark (Uilenboslaan 1 te Vleuten), waar op dit moment veel broedende vogels aanwezig zijn, op 26 april 2019 rond 23:30 uur een vuurwerkshow te houden. In de buurt van deze locatie is notabene een archeologische opgraving stilgelegd omdat daar steenuilen aan het broeden zijn.

De discussie over de schadelijkheid van vuurwerk voor dieren, het milieu en mensen hoeven we hier hopelijk niet meer te voeren. We gaan er tevens vanuit dat het college – omdat u er op ons verzoek onder meer voor gezorgd heeft dat vuurwerkshows in Park Lepelenburg en vlakbij Stichting Vogelopvang Utrecht afgelast werden vanwege overlast voor vogels en de natuur – het met ons eens is dat een vuurwerkshow in een park tijdens het broedseizoen een no go is. De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van deze aanvraag en heeft het college hier een vergunning voor verleend?

2. Zo ja, waarom heeft het college een vergunning verleend voor deze vuurwerkshow?

3. Als het college geen vergunning heeft verleend of als de vuurwerkshow onderdeel is van een evenement en u was niet op de hoogte van de vuurwerkshow: bent u bereid om onmiddellijk actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat deze vuurwerkshow wordt afgelast? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 18 apr. 2019
Antwoorddatum: 17 apr. 2019

Mondelinge vragen 3, 18 april 2019

Onlangs heeft Pyromax Firework Events een vergunning aangevraagd om in het Máximapark (Uilenboslaan 1 te Vleuten), waar op dit moment veel broedende vogels aanwezig zijn, op 26 april 2019 rond 23:30 uur een vuurwerkshow te houden. In de buurt van deze locatie is notabene een archeologische opgraving stilgelegd omdat daar steenuilen aan het broeden zijn.

De discussie over de schadelijkheid van vuurwerk voor dieren, het milieu en mensen hoeven we hier hopelijk niet meer te voeren. We gaan er tevens vanuit dat het college – omdat u er op ons verzoek onder meer voor gezorgd heeft dat vuurwerkshows in Park Lepelenburg en vlakbij Stichting Vogelopvang Utrecht afgelast werden vanwege overlast voor vogels en de natuur – het met ons eens is dat een vuurwerkshow in een park tijdens het broedseizoen een no go is. De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van deze aanvraag en heeft het college hier een vergunning voor verleend?

2. Zo ja, waarom heeft het college een vergunning verleend voor deze vuurwerkshow?

3. Als het college geen vergunning heeft verleend of als de vuurwerkshow onderdeel is van een evenement en u was niet op de hoogte van de vuurwerkshow: bent u bereid om onmiddellijk actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat deze vuurwerkshow wordt afgelast? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Reactie van de wethouder:

De gemeente is op de hoogte en wij vinden een vuurwerkshow ook onwenselijk. Het afsteken gebeurt door een professioneel bedrijf tijdens een particulier feest bij horecapand Anafora in het Máximapark. Actie ondernemen is moeilijk. Het college van B&W heeft een melding gedaan bij Gedeputeerde Staten van de provincie. Dat is ook het bevoegd gezag, ook voor naleving van de Wet Natuurbescherming. Wij hebben de provincie gevraagd op te treden, en de activiteit is voorgelegd aan groene handhavers van de RUD, die kijken naar verstoring, en naar permanent effect op de soort. Handhavers van de RUD kunnen het vuurwerk eventueel stilleggen. Wij zullen duidelijk blijven maken, ook naar initiatiefnemers, dat we dit onwenselijk vinden. De exacte locatie van het afsteken is nog onduidelijk. Als dit op gemeentegrond is, dan zullen we als eigenaar optreden en het vuurwerk verbieden. Maar we gaan er dus bij de provincie, de uitbater van het horecapand en de initiatiefnemers op aandringen om af te zien van de show. We gaan ze dus vragen om de show niet door te laten gaan.