Monde­linge Vragen Waar blijft de blij­vers­lening?


Indiendatum: 18 apr. 2019

Mondelinge vragen 2, 18 april 2019

D66, de Partij voor de Dieren, Student & Starter, de SP, Stadsbelang Utrecht en de ChristenUnie vinden het belangrijk dat oudere Utrechters zo lang mogelijk prettig zelfstandig thuis wonen. Het Rijk is het met ons eens en heeft daarom de ‘blijverslening’ in het leven geroepen. Met een blijverslening is het mogelijk om je huis aan te passen, door bijvoorbeeld een traplift te installeren en het weghalen van drempels. Wat ons betreft een mooi steuntje in de rug om in je eigen huis te blijven wonen.

Over de blijverslening hebben de fracties de volgende vragen:

1. Afgelopen maandag berichtte de NOS dat deze lening amper wordt aangevraagd, terwijl deze beschikbaar is in meer dan honderd gemeenten. In Utrecht is deze niet beschikbaar. Waarom heeft het college ervoor gekozen om dit middel niet ter beschikking te stellen in Utrecht?

2. Is het college het met ons eens dat een dergelijke blijverslening ook in Utrecht beschikbaar moet zijn, zo nee waarom niet?

3. Op welke andere manieren worden Utrechters gestimuleerd om hun huis te laten aanpassen zodat ze prettiger en langer thuis kunnen blijven wonen? Hoeveel Utrechters maken er hier gebruik van?

4. Informeert de gemeente Utrecht haar bevolking voldoende over de mogelijkheden om langer thuis te blijven wonen? Op welke manieren? Is het college tevreden met de hoeveelheid Utrechters die hier gebruik van maakt?

Hind Dekker-Abdulaziz, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Homan, Student & Starter
Tim Schipper, SP
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Jan Wijmenga, ChristenUnie

Indiendatum: 18 apr. 2019
Antwoorddatum: 18 apr. 2019

Mondelinge vragen 2, 18 april 2019

D66, de Partij voor de Dieren, Student & Starter, de SP, Stadsbelang Utrecht en de ChristenUnie vinden het belangrijk dat oudere Utrechters zo lang mogelijk prettig zelfstandig thuis wonen. Het Rijk is het met ons eens en heeft daarom de ‘blijverslening’ in het leven geroepen. Met een blijverslening is het mogelijk om je huis aan te passen, door bijvoorbeeld een traplift te installeren en het weghalen van drempels. Wat ons betreft een mooi steuntje in de rug om in je eigen huis te blijven wonen.

Over de blijverslening hebben de fracties de volgende vragen:

1. Afgelopen maandag berichtte de NOS dat deze lening amper wordt aangevraagd, terwijl deze beschikbaar is in meer dan honderd gemeenten. In Utrecht is deze niet beschikbaar. Waarom heeft het college ervoor gekozen om dit middel niet ter beschikking te stellen in Utrecht?

Het is belangrijk dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Gevraagd wordt naar de blijverslening die is bedoeld om aanpassingen in huis door te voeren. De raad is hierover op 23 februari 2016 per brief geïnformeerd naar aanleiding van vragen over deze regeling bij de bespreking van de verordening Wmo 2016.
Het antwoord op vraag 1. Voor de Wmo geldt het uitgangspunt dat een woningaanpassing die voor kwetsbare ouderen noodzakelijk is om zelfstandig te kunnen blijven wonen, door de gemeente moet worden uitgevoerd. Daarbij gaat het om de goedkoopst mogelijke adequate voorziening. Het is daarbij niet relevant of het om een huur- of een koopwoning gaat. Ook het inkomen en het vermogen van de persoon is niet relevant. Aileen de noodzaak van de aanpassing is relevant.
De betrokken persoon betaalt alleen een eigen bijdrage via het CAK. Dat is sinds kort het abonnementstarief van € 17,50.
Het voorfinancieren van dergelijke woningaanpassingen is voor deze doelgroep eigenlijk niet echt een probleem. Dat neemt de gemeente via de Wmo op zich. De huurder of woningbezitter betaalt vervolgens via de eigen bijdrage een deel van de kosten. Een blijverslening lijkt daarom niet nodig voor woningaanpassingen die onder de Wmo vallen. De gemeente heeft er daarom in 201 6 voor gekozen om voor deze blijverslening geen apart fonds in te richten.

2. Is het college het met ons eens dat een dergelijke blijverslening ook in Utrecht beschikbaar moet zijn, zo nee waarom niet?

Het antwoord op vraag 2 luidt, in lijn met wat ik eerder heb gezegd: op dit moment niet, omdat kwetsbare ouderen een beroep kunnen doen op de steun voor aanpassingen van hun huis in het kader van de Wmo.

3. Op welke andere manieren worden Utrechters gestimuleerd om hun huis te laten aanpassen zodat ze prettiger en langer thuis kunnen blijven wonen? Hoeveel Utrechters maken er hier gebruik van?

4. Informeert de gemeente Utrecht haar bevolking voldoende over de mogelijkheden om langer thuis te blijven wonen? Op welke manieren? Is het college tevreden met de hoeveelheid Utrechters die hier gebruik van maakt?

In 2018 zijn in het kader van de Wmo in totaal 659 woningaanpassingen uitgevoerd. Van de klanten waren er 455 ouder dan 60 jaar.
In 2018 is de website www.utrecht.voorlater.nl gelanceerd. "Utrecht voor later" ontwikkelt voor de gemeente Utrecht in samenwerking met een sociale ondernemer en andere sociale ondernemers woningen voor ouderen. De website is bedoeld om ouderen ertoe te verleiden om op tijd over hun wooncarrière na te denken. Wij zien dat dit thema in de stad leeft. Daarom spelen wij erop in. Begin mei vindt opnieuw een bijeenkomst plaats over Utrecht voor later, met als doel nieuwe geïnteresseerde partners te betrekken en het podium verder onder de aandacht te brengen.

Hind Dekker-Abdulaziz, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Homan, Student & Starter
Tim Schipper, SP
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Jan Wijmenga, ChristenUnie

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Wijzigingen GBO en parkeren Hiëronymuserf

Lees verder

Mondelinge vragen Stop de vuurwerkshow in het Máximapark op 26 april!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer