Vuur­werkshow Pieken­kermis afge­blazen


23 juni 2017

De Partij voor de Dieren reageert verheugd op het nieuws dat de vuurwerkshow tijdens de Piekenkermis ook dit jaar niet doorgaat. Vandaag maakte burgemeester Van Zanen in een memo bekend dat de aanvraag voor de show is ingetrokken. Van Zanen schrijft ook dat hij de vergunning niet verleend zou hebben. Raadslid Eva van Esch van de Partij voor de Dieren is blij: “Vuurwerk in een park tijdens het broedseizoen is gewoon een slecht idee, we zijn blij dat alle betrokkenen dat erkennen.”

Eerder deze maand verspreidde de Partij voor de Dieren een oproep om bij de organisator van het Maliebaanfestival (ook bekend als Piekenkermis) protest aan te tekenen tegen het geplande vuurwerk op 7 juli in park Lepelenburg. Een vuurwerkshow brengt veel leed met zich mee voor dieren, zeker in het broedseizoen als volwassen vogels schrikken van de luide knallen en vluchten zonder hun kroost mee te kunnen nemen of niet uitgebroede eieren achterlatend. Daarnaast veroorzaakt vuurwerk vervuiling van het park en de nabijgelegen singel, en is er overlast voor omwonenden.

Na de oproep ontving de organisator van de Piekenkermis via de site van de PvdD tientallen e-mails van inwoners die sterk aandrongen af te zien van het vuurwerk in verband met verstoring van het broedseizoen. De organisator annuleerde vervolgens de opdracht aan het vuurwerkbedrijf, waarop het vuurwerkbedrijf de aanvraag voor de vergunning introk. Los hiervan zegt burgemeester Van Zanen al van plan te zijn geweest de vergunning niet af te geven: “In de Utrechtse parken wordt beleidsmatig intensief ingezet op het ontwikkelen van stadsnatuur, het ontsteken van vuurwerk past daar niet in”, zo schrijft hij. En: “De locatie Lepelenburg is een gevoelige evenementenlocatie, zowel wat betreft flora en fauna als wat betreft de woon- en leefomgeving. Het ontsteken van vuurwerk op het Lepelenburg ter gelegenheid van een evenement dat elders plaatsvindt en in een weekend waarin op het Lepelenburg geen evenement plaatsvindt, doet geen recht aan de woon- en leefomgeving”.

In zijn memo schrijft Van Zanen verder dat de gemeente in gesprek gaat met de ontsteker en organisator om duidelijk te maken dat het weinig zinvol is om ieder jaar opnieuw een aanvraag voor het ontsteken van vuurwerk op het Lepelenburg in te dienen. Ook in 2016 zag de organisatie van de Piekenkermis, mede op aandringen van de gemeente en na protest vanuit de Partij voor de Dieren, af van het vuurwerk. Van Esch: “Natuurlijk ben ik blij dat de vuurwerkshow net als vorig jaar niet doorgaat. Maar een echt succes vind ik dat de burgemeester aangeeft dat deze vuurwerkshow waarschijnlijk nooit meer terugkomt. En terecht!”