Gemeente gaat gasver­bruik in eigen gebouwen compen­seren dankzij PvdD


30 juni 2017

Vanaf 2018 gaat de gemeente Utrecht het eigen gasverbruik compenseren. Een motie van de Partij voor de Dieren met dit doel werd tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota overgenomen door het college van B&W. “De gemeente gaat zoveel mogelijk groen gas inkopen, dat is mooi. Maar ze gebruikt zodanig veel dat ze het fossiele gas dat toch nog gebruikt wordt, met ingang van volgend jaar gaat compenseren door CO2-certificaten af te nemen”, aldus PvdD-raadslid Eva van Esch.


De Partij voor de Dieren drong aan op groene gascompensatie, al aanhakend op de milieucriteria van PIANOo (het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken). Dit centrum nam al in 2016 het 100% compenseren van broeikasgassen uit fossiel gas op als minimumeis voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van gas. De gemeente Utrecht was van plan te gaan compenseren vanaf 2017, maar stelde dat opeens uit tot 2019. “Door onze motie over te nemen gaat de gemeente vanaf 2018 het gasverbruik compenseren. Eindelijk,” zegt raadslid Van Esch.

In de motie drong de Partij voor de Dieren ook aan op het zoveel mogelijk inkopen van groen gas, dat afkomstig moet zijn van vergisting van GFT-afval of rioolslib en pertinent niet van mest, slachtafval of andere producten uit de vee-industrie. Als deze meer duurzame vorm van gas niet beschikbaar is en de gemeente toch over moet op fossiel gas in de eigen gebouwen, gaat ze het gebruik daarvan met ingang van volgend jaar compenseren door CO2-certificaten te kopen bij de CO2 Bank van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

Via deze CO2 Bank kunnen bedrijven, overheden en particulieren uit de provincie Utrecht bank hun uitstoot van broeikasgassen compenseren via energiebesparende maatregelen in de eigen regio. Van Esch: “De NMU heeft voldoende lokale projecten waarmee de CO2-uitstoot van de gemeente door fossiel gasgebruik gecompenseerd kan worden. Dat kan door te investeren in initiatieven die leiden tot minder gasverbruik bij scholen of sportverenigingen. Utrecht zet zo een goede stap in groene richting!”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief