Motie Klimaat­crisis en biodi­ver­si­teits­crisis zijn ook urgent voor REP


17 september 2020

Motie 284/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 17 september 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Aangepast beoordelingskader Ruimtelijk-Economisch Programma (REP) en contour REP als onderzoeksagenda,

Constaterende dat:

  • In de Contour REP keuzes voor programmering en fasering geformuleerd worden, op basis waarvan projecten eerder of later in de tijd kunnen worden opgepakt en gerealiseerd;
  • Daarbij wordt aangegeven dat urgenties op “bijvoorbeeld de woningmarkt of de mobiliteitsopgave” hiervoor bepalend kunnen zijn;

Overwegende dat:

  • De crisis op de woningmarkt niet de énige urgente crisis is waarmee we op dit moment te maken hebben;
  • Ook het klimaat en de biodiversiteit in crisis verkeren;
  • Het daarom belangrijk is dat keuzes voor programmering en fasering ook bepaald worden door kansen voor klimaat(adaptatie) en biodiversiteitsverbetering;

Verzoekt het college:

  • In overleg te gaan met de U16 partners met als inzet de Contour REP te laten wijzigen en niet alleen urgenties te benoemen op bijvoorbeeld de woningmarkt en mobiliteitsopgave, maar ook ten aanzien van de klimaatcrisis of de biodiversiteitscrisis. Bijvoorbeeld door deze punten toe te voegen op pagina 18, paragraaf 1.7 in de tweede kolom bij het eerste puntje.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, CU, D66, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), Denk, VVD