Monde­linge vragen Gevel­plantjes gedood in Lombok


Indiendatum: 17 sep. 2020

Mondelinge vragen

Op 9 september zijn gevelplantjes op de Javastraat gedood met heet water, stoom of een ander middel. Daarover trok een bewoner eerst telefonisch aan de bel bij de Partij voor de Dieren, later per mail aan de hele raad.

In deze straat zouden geveltuintjes niet toegestaan zijn vanwege de smalle stoep, maar bewoners hebben er toch iets van proberen te maken qua groen.

Wijkbureau en wijkopzichter ontkenden tegenover deze bewoner de betrokkenheid van de gemeente. We vragen ons echter af waarom een onderhoudsbedrijf zonder opdracht van de gemeente zich met het groen op de trottoirs zou bezighouden.

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van dit incident de volgende vragen:

  1. Erkent het college dat gevelbeplanting zowel voor het oog van bewoners en het aanzien van de straat, alsook voor insecten en vogels een belangrijke functie kan hebben? (vandaar ook de nieuwe trend botanical chalking)
  2. Is het college het met ons eens dat op locaties waar vanwege ruimtegebrek officiële, bredere, geveltuintjes niet mogelijk zijn, andere gevelbeplanting alsnog een goede groene bijdrage kan leveren?
  3. Wat vindt het college ervan dat de gevelbeplanting in Lombok zomaar is doodgespoten?
  4. Wie heeft deze gevelplantjes doodgespoten, hoe is de gemeente betrokken bij het beheer van groen op dit trottoir, en is bekend welk middel hiervoor is gebruikt?
  5. Is het college bereid om met het onderhoudsbedrijf te overleggen hoe in de toekomst voorkomen kan worden dat gevelbeplanting geraakt wordt bij het ‘schoonhouden’ van de trottoirs?
  6. Is het college bereid om in reactie op het bericht van de bewoner van de Javastraat te overleggen hoe de gevelbeplanting hersteld kan worden?


Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA
Erwin Virginia, GroenLinks