Monde­linge vragen De toekomst van Azotod


Indiendatum: 9 sep. 2020

We zeggen het nog maar eens: 40% van de Utrechtse jongeren woont in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Er is in die wijken voor jongeren ten opzichte van andere plekken in de stad veel minder te doen op cultureel en creatief vlak. Het is daarom hartstikke mooi dat er naar aanleiding van een motie van D66 vorig jaar budget is vrijgemaakt voor méér culturele programmering voor en door jongeren.

Maar corona zet veel onder druk. Afgelopen week werd de gemeenteraad benaderd door muziekpodium Azotod. Zij zijn ruim 40 jaar geworteld in de Meern, maar vrezen nu ernstig voor hun voortbestaan. Daarmee zouden veel jongeren een plek verliezen waar ze plezier kunnen maken of hun talent kunnen ontdekken.

Dat brengt de fracties van D66, Partij voor de Dieren, S&S, PvdA, SP, CDA, GL, VVD en SBU op de volgende vragen:

1. Is de wethouder het met ons eens dat het verdwijnen van Azotod een groot verlies zou zijn voor de stad en specifiek voor jongeren?

Bij de bespreking van de kaderbrief diende een ruime meerderheid van de gemeenteraad een motie in (M2020/209) waarin onder meer werd opgeroepen om op korte termijn een periodiek overleg te starten met ongesubsidieerde podia, over wat zij nodig hebben in deze coronatijd.

2. Is dat periodieke overleg inmiddels al gestart?

a) Zo nee, waarom niet?

b) Zo ja, welke podia zijn daarbij aangesloten en schuift Azotod daar ook bij aan?

c) Zo ja, welke behoeften en knelpunten zijn er in dat overleg naar voren gekomen?

3. Kan de wethouder aangeven wat zij bereid is om te doen om Azotod de coronacrisis door te helpen?

Ellen Bijsterbosch, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jeffrey Koppelaar, S&S
Ilse Raaijmakers, PvdA
Ruurt Wiegant, SP
Bert Kos, CDA
Melody Deldjou Fard, GL
Marijn de Pagter, VVD
Pooja Mathoera, SBU