Monde­linge vragen De toekomst van Azotod


Indiendatum: 9 sep. 2020

Mondelinge vragen 8, 9 september 2020

We zeggen het nog maar eens: 40% van de Utrechtse jongeren woont in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Er is in die wijken voor jongeren ten opzichte van andere plekken in de stad veel minder te doen op cultureel en creatief vlak. Het is daarom hartstikke mooi dat er naar aanleiding van een motie van D66 vorig jaar budget is vrijgemaakt voor méér culturele programmering voor en door jongeren.

Maar corona zet veel onder druk. Afgelopen week werd de gemeenteraad benaderd door muziekpodium Azotod. Zij zijn ruim 40 jaar geworteld in de Meern, maar vrezen nu ernstig voor hun voortbestaan. Daarmee zouden veel jongeren een plek verliezen waar ze plezier kunnen maken of hun talent kunnen ontdekken.

Dat brengt de fracties van D66, Partij voor de Dieren, S&S, PvdA, SP, CDA, GL, VVD en SBU op de volgende vragen:

1. Is de wethouder het met ons eens dat het verdwijnen van Azotod een groot verlies zou zijn voor de stad en specifiek voor jongeren?

Bij de bespreking van de kaderbrief diende een ruime meerderheid van de gemeenteraad een motie in (M2020/209) waarin onder meer werd opgeroepen om op korte termijn een periodiek overleg te starten met ongesubsidieerde podia, over wat zij nodig hebben in deze coronatijd.

2. Is dat periodieke overleg inmiddels al gestart?

a) Zo nee, waarom niet?

b) Zo ja, welke podia zijn daarbij aangesloten en schuift Azotod daar ook bij aan?

c) Zo ja, welke behoeften en knelpunten zijn er in dat overleg naar voren gekomen?

3. Kan de wethouder aangeven wat zij bereid is om te doen om Azotod de coronacrisis door te helpen?

Ellen Bijsterbosch, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jeffrey Koppelaar, S&S
Ilse Raaijmakers, PvdA
Ruurt Wiegant, SP
Bert Kos, CDA
Melody Deldjou Fard, GL
Marijn de Pagter, VVD
Pooja Mathoera, SBU

Indiendatum: 9 sep. 2020
Antwoorddatum: 9 sep. 2020

Mondelinge vragen 8, 9 september 2020

We zeggen het nog maar eens: 40% van de Utrechtse jongeren woont in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Er is in die wijken voor jongeren ten opzichte van andere plekken in de stad veel minder te doen op cultureel en creatief vlak. Het is daarom hartstikke mooi dat er naar aanleiding van een motie van D66 vorig jaar budget is vrijgemaakt voor méér culturele programmering voor en door jongeren.

Maar corona zet veel onder druk. Afgelopen week werd de gemeenteraad benaderd door muziekpodium Azotod. Zij zijn ruim 40 jaar geworteld in de Meern, maar vrezen nu ernstig voor hun voortbestaan. Daarmee zouden veel jongeren een plek verliezen waar ze plezier kunnen maken of hun talent kunnen ontdekken.

Dat brengt de fracties van D66, Partij voor de Dieren, S&S, PvdA, SP, CDA, GL, VVD en SBU op de volgende vragen:

1. Is de wethouder het met ons eens dat het verdwijnen van Azotod een groot verlies zou zijn voor de stad en specifiek voor jongeren?

Het antwoord op vraag 1. Ja. Ik ben mij er zeer bewust van dat de virusuitbraak ervoor zorgt dat veel maatschappelijke organisaties echt moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Ik realiseer mij ook dat het voor Azotod en andere podia echt moeilijk is. Azotod heeft in De Meern al jaren een plek voor jonge mensen. Die wordt grotendeels gerund door vrijwilligers. Wij zien dat Azotod in De Meern veel toevoegt.

Bij de bespreking van de kaderbrief diende een ruime meerderheid van de gemeenteraad een motie in (M2020/209) waarin onder meer werd opgeroepen om op korte termijn een periodiek overleg te starten met ongesubsidieerde podia, over wat zij nodig hebben in deze coronatijd.

2. Is dat periodieke overleg inmiddels al gestart?

a) Zo nee, waarom niet?

b) Zo ja, welke podia zijn daarbij aangesloten en schuift Azotod daar ook bij aan?

c) Zo ja, welke behoeften en knelpunten zijn er in dat overleg naar voren gekomen?

Het antwoord op vraag 2. Ik heb in de behandeling van de kaderbrief misschien al gezegd dat ik vóór de zomer gesprekken heb gevoerd met ongesubsidieerde organisaties. Dat was zo breed mogelijk: het Spoorwegmuseum, de Parade, het Beatrix Theater, Impact Entertainment, Springhaver, het Louis Hartlooper Complex, Eleveation Events, de Manager van Kensington, en Boekhandel Bijleveld. Ook Touché, dansscholen die soms zowel in "sport" als in "cultuur" zaten. Ik heb inderdaad toegezegd - ook aan de raad - om met deze instellingen te blijven spreken. Er is inmiddels een vooroverleg geweest, ook met de directeur van De Kargadoor, om alles goed voor te bereiden. Azotod zal daar zeker bij zijn en ook De Kargadoor.

3. Kan de wethouder aangeven wat zij bereid is om te doen om Azotod de coronacrisis door te helpen?

Het antwoord op vraag 3. In de kaderbrief heb ik specifiek vanuit cultuur geschetst wat de insteek is. Ik denk dat het belangrijk is om eventueel in samenwerking met andere partijen in de stad te bekijken hoe - juist vanwege wat er aan de hand is - elk individueel probleem apart moet worden opgelost, maar ook hoe wij dat misschien samen kunnen doen, ook op de verschillende beleidsterreinen die er zijn. Wij zien dat er allerlei verschillende activiteiten zijn.
Dit maakt duidelijk hoe moeilijk de tijden zijn waarin wij zijn terechtgekomen. Ik ben bang dat wij dit vaker zullen zien. Ik ga graag in gesprek. Ik durf niet te beloven wat de uitkomst is. Ik wil een beetje out of the box verkennen wat wij in Utrecht kunnen doen.

Ellen Bijsterbosch, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jeffrey Koppelaar, S&S
Ilse Raaijmakers, PvdA
Ruurt Wiegant, SP
Bert Kos, CDA
Melody Deldjou Fard, GL
Marijn de Pagter, VVD
Pooja Mathoera, SBU

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Hengelpromotie door gemeente Utrecht

Lees verder

Mondelinge vragen Gevelplantjes gedood in Lombok

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer