Monde­linge vragen Hengel­pro­motie door gemeente Utrecht


Indiendatum: 10 sep. 2020

Deze week plaatste de gemeente Utrecht op social media een video (zie vanaf 2:13 minuten) waarin gevraagd wordt of er in de (nieuwe) Utrechtse singel ook gehengeld mag worden. Er wordt gezegd “Ik weet dat er mensen op tegen zijn, maar het gebeurt toch, dus ik vraag het: mag je vissen in de singel?’. Het antwoord hierop was bevestigend. Video’s zoals deze stimuleren in de ogen van de Partij voor de Dieren het hengelen en zeker de nieuwe singel zou niet ontsierd moeten worden door hengelaars en het dierenleed dat zij veroorzaken.

De Partij voor de Dieren heeft dan ook de volgende vragen:

1. Waarom wordt deze vraag gesteld in een video van de gemeente Utrecht? Wiens wens of mening geeft de vraag van de presentator weer?

2. Klopt het inderdaad dat er overal langs de singels gehengeld mag worden, ook bijvoorbeeld bij de waterplanten en FUP’s? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit volstrekt onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een stad die zegt diervriendelijk te zijn geen positieve aandacht moet besteden aan hengelen en dit juist zou moeten ontmoedigen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wordt de video aangepast?

4. Is het college bereid om de Utrechtse singel te bestempelen tot hengelvrije zone (liefst inclusief bijbehorende parken en andere groene gedeelten met water)? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren