Monde­linge vragen Hengel­pro­motie door gemeente Utrecht


Indiendatum: 10 sep. 2020

Mondelinge vragen 10, 10 september 2020

Deze week plaatste de gemeente Utrecht op social media een video (zie vanaf 2:13 minuten) waarin gevraagd wordt of er in de (nieuwe) Utrechtse singel ook gehengeld mag worden. Er wordt gezegd “Ik weet dat er mensen op tegen zijn, maar het gebeurt toch, dus ik vraag het: mag je vissen in de singel?’. Het antwoord hierop was bevestigend. Video’s zoals deze stimuleren in de ogen van de Partij voor de Dieren het hengelen en zeker de nieuwe singel zou niet ontsierd moeten worden door hengelaars en het dierenleed dat zij veroorzaken.

De Partij voor de Dieren heeft dan ook de volgende vragen:

1. Waarom wordt deze vraag gesteld in een video van de gemeente Utrecht? Wiens wens of mening geeft de vraag van de presentator weer?

2. Klopt het inderdaad dat er overal langs de singels gehengeld mag worden, ook bijvoorbeeld bij de waterplanten en FUP’s? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit volstrekt onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een stad die zegt diervriendelijk te zijn geen positieve aandacht moet besteden aan hengelen en dit juist zou moeten ontmoedigen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wordt de video aangepast?

4. Is het college bereid om de Utrechtse singel te bestempelen tot hengelvrije zone (liefst inclusief bijbehorende parken en andere groene gedeelten met water)? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 10 sep. 2020
Antwoorddatum: 10 sep. 2020

Mondelinge vragen 10, 10 september 2020

Deze week plaatste de gemeente Utrecht op social media een video (zie vanaf 2:13 minuten) waarin gevraagd wordt of er in de (nieuwe) Utrechtse singel ook gehengeld mag worden. Er wordt gezegd “Ik weet dat er mensen op tegen zijn, maar het gebeurt toch, dus ik vraag het: mag je vissen in de singel?’. Het antwoord hierop was bevestigend. Video’s zoals deze stimuleren in de ogen van de Partij voor de Dieren het hengelen en zeker de nieuwe singel zou niet ontsierd moeten worden door hengelaars en het dierenleed dat zij veroorzaken.

De Partij voor de Dieren heeft dan ook de volgende vragen:

1. Waarom wordt deze vraag gesteld in een video van de gemeente Utrecht? Wiens wens of mening geeft de vraag van de presentator weer?

Toen ik deze vragen onder ogen kreeg, dacht ik: "Het zal toch niet waar zijn? Is er iets doorheen geglipt?" Ik heb het filmpje zelf even bekeken. Eerlijk gezegd stelde dat mij gerust. Het is een filmpje dat mensen op een beetje speelse manier warm maakt voor de opening van de Singel, maar het wil vooral ook informatie overdragen over de vraag: "Wat mag je daar nou als recreant?". Ik vind het eerlijk gezegd absoluut geen promotiefilmpje. Het is gewoon informatief. Wij zullen het filmpje niet aanpassen. In het dierenwelzijnsbeleid is afgesproken dat op het uitbreiden van vislocaties een stop zit. Dat is wat wij doen. Het nieuwe stuk Singel valt onder dat beleid. Daar mag straks niet worden gehengeld. De bestaande Singel valt onder het bestaande contract. Het gesprek dat wij al eerder hebben gevoerd, behelst het contract met de AUHV. Men kan daar niet zomaar iets aan wijzigen. Wij zijn daar gewoon aan gehouden. Ik denk hiermee de antwoorden op de vragen van de heer Van Heuven te hebben gegeven.

2. Klopt het inderdaad dat er overal langs de singels gehengeld mag worden, ook bijvoorbeeld bij de waterplanten en FUP’s? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit volstrekt onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord 1

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een stad die zegt diervriendelijk te zijn geen positieve aandacht moet besteden aan hengelen en dit juist zou moeten ontmoedigen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wordt de video aangepast?

Zie antwoord 1

4. Is het college bereid om de Utrechtse singel te bestempelen tot hengelvrije zone (liefst inclusief bijbehorende parken en andere groene gedeelten met water)? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord 1

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren