Monde­linge vragen Onveilige situatie honden­speel­weide Griftpark


Indiendatum: 10 sep. 2020

Mondelinge vragen 9, 10 september 2020

an gebruikers van de hondenspeelweide in het Griftpark kreeg de Partij voor de Dieren signalen dat vanuit deze drukbezochte hondenspeelweide regelmatig (lees: dagelijks) honden het park uitrennen, omdat er geen volledige omheining omheen staat. De honden komen hierdoor terecht in de aangrenzende woonwijk of op het sportveld naast het park. Veel hondeneigenaren maken zich zorgen om het feit dat hierdoor honden verdwaald kunnen raken, of erger, aangereden worden. Mogelijk ervaren bewoners volgens de hondeneigenaren ook overlast van de ontsnapte honden. De gebruikers van de hondenspeelweide zouden daarom graag zien dat deze volledig omheind wordt.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Heeft het college er bewust voor gekozen deze hondenspeelweide niet te omheinen? Zo ja, waarom?

2. Is het college bereid deze hondenspeelweide te omheinen met een hek of een veilige en dichte heg (vanwege de ecologische waarden van het park, en dan hebben vogels en insecten er ook iets aan)? Zo nee, waarom niet, en welke andere mogelijkheden ziet het college dan om de veiligheid voor de honden te vergroten?

3. Op welke andere hondenspeelweiden in Utrecht is dit nog meer het geval? En is het college bereid om ook hier te bekijken hoe deze weiden veiliger te maken voor honden? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren