Monde­linge vragen Onveilige situatie honden­speel­weide Griftpark


Indiendatum: 10 sep. 2020

Mondelinge vragen 9, 10 september 2020

Van gebruikers van de hondenspeelweide in het Griftpark kreeg de Partij voor de Dieren signalen dat vanuit deze drukbezochte hondenspeelweide regelmatig (lees: dagelijks) honden het park uitrennen, omdat er geen volledige omheining omheen staat. De honden komen hierdoor terecht in de aangrenzende woonwijk of op het sportveld naast het park. Veel hondeneigenaren maken zich zorgen om het feit dat hierdoor honden verdwaald kunnen raken, of erger, aangereden worden. Mogelijk ervaren bewoners volgens de hondeneigenaren ook overlast van de ontsnapte honden. De gebruikers van de hondenspeelweide zouden daarom graag zien dat deze volledig omheind wordt.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Heeft het college er bewust voor gekozen deze hondenspeelweide niet te omheinen? Zo ja, waarom?

2. Is het college bereid deze hondenspeelweide te omheinen met een hek of een veilige en dichte heg (vanwege de ecologische waarden van het park, en dan hebben vogels en insecten er ook iets aan)? Zo nee, waarom niet, en welke andere mogelijkheden ziet het college dan om de veiligheid voor de honden te vergroten?

3. Op welke andere hondenspeelweiden in Utrecht is dit nog meer het geval? En is het college bereid om ook hier te bekijken hoe deze weiden veiliger te maken voor honden? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 10 sep. 2020
Antwoorddatum: 10 sep. 2020

Mondelinge vragen 9, 10 september 2020

Van gebruikers van de hondenspeelweide in het Griftpark kreeg de Partij voor de Dieren signalen dat vanuit deze drukbezochte hondenspeelweide regelmatig (lees: dagelijks) honden het park uitrennen, omdat er geen volledige omheining omheen staat. De honden komen hierdoor terecht in de aangrenzende woonwijk of op het sportveld naast het park. Veel hondeneigenaren maken zich zorgen om het feit dat hierdoor honden verdwaald kunnen raken, of erger, aangereden worden. Mogelijk ervaren bewoners volgens de hondeneigenaren ook overlast van de ontsnapte honden. De gebruikers van de hondenspeelweide zouden daarom graag zien dat deze volledig omheind wordt.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Heeft het college er bewust voor gekozen deze hondenspeelweide niet te omheinen? Zo ja, waarom?

Voor deze specifieke hondenweide geldt dat die een tijdje geleden opnieuw is ingericht in samenspraak met onder andere eigenaren van honden en dat ook na de inrichting een aantal aanpassingen zijn gedaan, bijvoorbeeld een heg of een paal die scooters moet ontmoedigen. Wij hebben in de stad zo'n 100 speelplaatsen voor honden. Wij waren niet van plan om die te omheinen. Het zou in onze beleving echt zonde zijn om in de stad zoveel hekken neer te zetten. In het algemeen geldt dat wij altijd locatiespecifiek bekijken wat er het beste past. Als het enigszins mogelijk is, gebeurt dat in samenspraak met gebruikers, zoals ook hier. De eigenaren van honden zijn zelf verantwoordelijk voor hun dieren. Het is verstandig om honden alleen los te laten als ze onder appel staan.

2. Is het college bereid deze hondenspeelweide te omheinen met een hek of een veilige en dichte heg (vanwege de ecologische waarden van het park, en dan hebben vogels en insecten er ook iets aan)? Zo nee, waarom niet, en welke andere mogelijkheden ziet het college dan om de veiligheid voor de honden te vergroten?

Zie antwoord 1

3. Op welke andere hondenspeelweiden in Utrecht is dit nog meer het geval? En is het college bereid om ook hier te bekijken hoe deze weiden veiliger te maken voor honden? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord 1

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Aanvullende vraag Partij voor de Dieren: In hoeverre is de wethouder ervan op de hoogte dat de speelweide in het Griftpark op dit moment een probleem is? Het is in samenwerking met hondeneigenaren ingericht, maar er zijn andere eigenaren die wél klachten hebben.

Antwoord wethouder Dierenwelzijn Lot van Hooijdonk: Ik ken geen klachten. Het kan best zijn dat die er zijn, maar ik ken ze niet. Ik weet dat wij hier heel intensief met hondeneigenaren hebben gesproken en daarop echt aanpassingen hebben gepleegd.