Motie Minder (plastic) afval kan, kom met een afval­pre­ven­tieplan


26 november 2020

Motie 345/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 26 november 2020, gezien het raadsvoorstel Grondstoffennota 2020 met kenmerk 7667026.

Constaterende dat:

 • Utrecht ambities heeft op circulair gebied, te weten in 2050 circulair te willen zijn;
 • Afval voorkomen een besparing is van grondstoffen en energie;
 • Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) vorig jaar heeft afgekondigd dat in 2025 20 procent minder verpakkingsmateriaal in de supermarkt moet liggen;
 • Er een Single Use Plastics Regeling van de EU is;
 • Momenteel het Reuse Living Lab project loopt, maar dat deze op tijdelijke basis is en (nog) niet structureel.

Overwegende dat:

 • Het stimulerend werkt als vanuit de gemeente zelf proactief beleid komt om afval te verminderen en zelf het goede voorbeeld geeft;
 • Met de Single Use Plastics regeling van de EU en invoering statiegeld, het wenselijk is om winkeliers te ondersteunen met een goed verloop in de praktijk om ‘single use’ verpakkingen tegen te gaan.

Draagt het college op:

 • Om een Afvalpreventieplan te maken wat inzet op het structureel verminderen van plastic en verpakkingen;
 • Actief de kennisdeling over afvalpreventie en duurzame alternatieven te faciliteren bij supermarkten en winkels in onze stad;
 • Met de verpakkingsindustrie, supermarkten en winkels in de binnenstad en winkelcentrum Leidsche Rijn in gesprek te gaan over het structureel verminderen van (plastic) verpakkingen, het voorkomen van afval en het actief aanbieden van duurzame alternatieven;
 • Ook naar de eigen organisatie te kijken welke kansen er nog meer liggen waar en hoe we minder afval kunnen produceren;
 • De raad per brief te informeren over de uitkomsten van deze gesprekken en het afvalpreventieplan vóór de Voorjaarsnota 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, S&S, CDA, GL, SBU, Denk, PvdA

Tegen

SP, CU, D66, VVD