Motie Winter­ter­rassen zonder heaters


1 oktober 2020

Motie 297/2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 1 oktober 2020, ter bespreking van het Debat Actualiteit rondom coronamaatregelen,

Constaterende dat:

 1. Ondernemers in Utrecht hopen dat de verruimde terrasregels ook de komende maanden blijven gelden voor zogeheten winterrassen en dat er ondernemers zijn die hun terrassen willen verwarmen;
 2. Terrasverwarmende heaters, op basis van gas of stroom, een bron van CO2-uitstoot zijn, waarbij Milieu Centraal uitrekende dat een elektrische heater die aanstaat voor vier uur per dag gedurende zes maanden, ongeveer 700 kg aan CO2 uitstoot, wat te compenseren zou zijn met de aanplant van 3,4 bomen;
 3. Gemeentes als Leiden en Rotterdam de verwarming van winterterrassen door heaters inmiddels hebben ingeperkt;

Overwegende dat:

 1. De uitstoot van CO2 bestreden moet worden, ook in tijden van corona, omdat de opwarming van de aarde gewoon doorgaat;
 2. Aanwezigheid van heaters ervoor kan zorgen dat bezoekers van een winterterras opeengepakt onder een heater gaan zitten en daarmee onvoldoende afstand tot elkaar houden;
 3. Er ook duurzame en meer efficiente alternatieven beschikbaar zijn die bezoekers van winterterrassen gericht verwarmen, zoals dekens;
 4. Het college toestemming verleent voor de verruimde winterterrassen en daar voorwaarden bij kan stellen;

Draagt het college op:

Bij het toestaan van zogenoemde winterterrassen het gebruik van terrasverwarmende heaters niet toe te staan.

En gaat over tot de orde van de dag

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


  Status

  Overgenomen

  Voor

  Tegen