Motie Afval­vrije scholen


8 november 2018

Motie 217/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 november 2018, ter behandeling van de Programmabegroting 2019,

Constaterende dat:

  • Mensen veel afval veroorzaken en zij vaak moeite hebben afval te voorkomen en te recyclen;
  • Het terugbrengen van de hoeveelheid afval die geproduceerd wordt van groot belang is om het opgebruiken van grondstoffen en uitputten van de aarde tegen te gaan;
  • Scholen van grote educatieve waarde zijn voor kinderen en hun directe omgeving;
  • In zowel Lopik als Nieuwegein steeds meer scholen afvalvrij worden;
  • Het concept afvalvrije scholen alleen werkt als scholen dit zelf ook willen en het dus niet de bedoeling is dat het college dit moet gaan opleggen.

Overwegende dat:

  • Door afvalvrij te zijn scholen de kennis over het voorkómen en het recyclen van afval kunnen bevorderen;
  • In de gemeente Nieuwegein al twee scholen afvalvrij zijn, wat betekent dat zij aan educatie doen en afval scheiden, en dat de gemeente dit faciliteert door het afval op te halen;
  • Het Utrechtse college het concept van afvalvrije scholen onmogelijk acht met een beroep op de Wet Markt en Overheid, terwijl gemeenten Lopik en Nieuwegein ondanks deze wet, wél in staat zijn scholen te ondersteunen afvalvrij te worden.

Roept het college op:

  • Zich te verdiepen in goede voorbeelden van afvalvrije scholen in andere gemeenten;
  • Een Utrechts plan van aanpak voor afvalvrije scholen op te stellen, voor scholen die dit zelf willen, en dat aan de raad voor te leggen voor de behandeling van de Voorjaarsnota in 2019.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA
Eva Oosters, Student & Starter
Sander van Waveren, CDA


Status

Overgenomen

Voor

Tegen