Amen­dement Geen Vuelta, maar sport­deelname!


8 november 2018

Amendement 54/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 november 2018, ter bespreking van de programmabegroting 2019,

Constaterende dat:

  • het college tot 2020 ruim 2,1 miljoen euro uit de sportbegroting wil uitgeven aan de komst van de Vuelta naar Utrecht;
  • het percentage overgewicht in Nederland sinds 1990 is toegenomen van 30% tot 43%;
  • 58% van de Nederlanders te weinig beweegt;
  • één van de hoofdsponsors van de Vuelta, El-Pozo, een vleesverwerker is van 7,3 miljoen varkens per jaar en daarmee verantwoordelijk is voor klimaatverandering en dierenleed.

Overwegende dat:

  • Utrecht de begrote 2,1 miljoen euro beter kan besteden aan het verbeteren van de volksgezondheid;
  • een ambitieuze gemeente op het gebied van duurzaamheid geen podium moet bieden aan een enorm vervuilend bedrijf dat bijdraagt aan klimaatverandering en zich schuldig maakt aan grootschalig dierenleed.

Spreekt de mening uit dat:

  • omwille van het voorgaande moet worden afgezien van de wens de Vuelta 2020 naar Utrecht te halen.

En besluit de begroting te wijzigen door:

  • het begrote bedrag á 800 duizend euro uit de begroting van 2019, gereserveerd voor de voorbereiding voor de start van de Vuelta 2020, evenredig te investeren in gezonde sportkantines, extra buurtsportcoaches, en sport- en cultuurprojecten;
  • het begrote bedrag á 1,3 miljoen euro uit de begroting van 2020, gereserveerd voor de voorbereiding voor de start van de Vuelta 2020, in te zetten voor projecten en initiatieven die sportdeelname van Utrechtse inwoners stimuleren, in het bijzonder onder doelgroepen die hiervan weinig gebruik maken, waaronder (kinderen van) mensen met een minimuminkomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ruurt Wiegant, SP


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD